HoofdnieuwsRegionaal

IMF-subsidie voor 15 projecten in Noordoost Fryslân

KOLLUM – Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) Noordoost Fryslân verstrekt in de derde tender van 2020 subsidie aan 15 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er bijna € 322.000,- naar leefbaarheidsprojecten in deze regio.

Dorpshuis Delfeart in Surhuizum is wer by de tiid

Dorpshuis Delfeart is dankzij een aantal aanpassingen wer by de tiid. Zo is het plafond aangepast en verlichting vervangen door LED. Dit bespaart energiekosten. Ook heeft de lokale smid stalen onderstellen voor de tafelbladen gemaakt, zodat bezoekers op anderhalve meter afstand van elkaar zitten. In het dorpshuis worden verschillende activiteiten gehouden maar door de corona maatregelen kunnen er minder mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Van de voormalige muziekzaal en de foyer is een sfeervolle multifunctionele ruimte gemaakt. Daardoor is voldoende ruimte voor bezoekers aan de bibliotheek, biljarters, kaartspelers en om te vergaderen. De totale investering is € 17.268,-, de bijdrage uit het IMF € 6.907,-.

Iepen Mienskipsfûns

Ook in 2021 kunt u subsidie aanvragen voor projecten. De eerste openstelling loopt van 11 januari tot en met 4 februari. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.fryslan.frl/imf. Ook is subsidie vanuit de Europese LEADER-regeling mogelijk. Zodra de openstellingen voor LEADER bekend zijn, worden deze gepubliceerd op www.fryslan.frl/leader.

InitiatiefAanvragerInvesteringBijdrage
Verduurzaming hertenkamp Kollum

Met de bouw van een grote winterstal, zodat de beesten ook ’s winters bezocht kunnen worden, wil Plaatselijk Belang het Hertenkamp aantrekkelijker maken voor de dieren en inwoners uit het dorp. Door zonnepanelen op het dak van het centrale gebouw van het hertenkamp te leggen gaan de energiekosten naar beneden. Ook worden camera’s geplaatst om het vandalisme te bestrijden.

Vereniging Plaatselijk Belang Kollum€ 13.004€  4.994
Toekomst bestendige watersport

Door het ombouwen van een praam tot startschip waar de bemanning 1,5m afstand kan bewaren, inrichten van de tweede havenkom waarbij ook veiligheid voorop staat en het aantrekken van nieuwe zeilinstructeurs kan Stichting Watersportwereld Burgum  het watersportsteunpunt aan de Wijde Ee verder ontwikkelen. Ook worden er plannen gemaakt om jeugdigen uit het AZC kennis te laten maken met de watersport.

Stichting Watersportwereld Burgum€ 27.750€ 10.000
Zonnepanelen voor dorpshuis Rehoboth

Door het vervangen van de oude zonnepanelen door 60 nieuwe wil het bestuur van dorpshuis Rehoboth in Gerkesklooster uiteindelijk de teller van de energiekosten op 0 kunnen zetten. Door aanschaf van zonnepanelen gaan de exploitatiekosten met € 3.500 naar beneden. Dit geld wordt ingezet voor extra activiteiten in het dorp(shuis).

Dorpshuis Rehoboth€ 22.838,75€ 8.800
Slow collective Landscape

Met het project slow collective landscape initieert Stichting Wrâldfrucht een kunst project langs de Stinzenroute Buitenpost-Kollum. Samen met cliënten van de Swaen worden pinhole camera’s gemaakt die een halfjaar lang foto’s maken. De gemaakte foto’s worden getoond in een buiten tentoonstelling. Het doel van het project is om bewustzijn te creëren voor het lokale landschap. Een ander doel is om kennis te maken met kunst en fotografie. De resultaten worden getoond in een buitententoonstelling op 8 punten langs de route.

Stichting Wrâldfrucht€ 12.500€ 5.000
Upgrade buurtplein Dokkum

Door het plein beter en netter te maken, de speelmogelijkheden uit te breiden, de bankjes te verven, het aanpassen van de rubbertegels, het maken van een rolstoeloprit en

vervangen van beplanting blijft het buurtplein van de bewoners van de D. Huijser van Reenenstraat en omgeving uit Dokkum behouden voor de toekomst.

Buurtvereniging D. Huijser van Reenenstraat€ 5.254,40€ 2.101,76
Opfrissen schoolplein Prins Bernhardschool Kollum

Stichting Arlanta wil van het openbaar toegankelijke schoolplein van de Pri ns Bernhardschool een veilig, uitnodigend en aantrekkelijk speelplein voor de hele omgeving maken. Hierbij wordt rekening gehouden met voorkeuren van de rouwers, de bouwers, de schouwers en de sjouwers. Voor elk biedt het nieuwe schoolplein straks een plek om te spelen.

Stichting Ariante€  44.428,95€ 10.000
(Her) inrichten speeltuin ontmoetingsplaats

Stichting speeltuin “Oer de hage” in de Westereen heeft met behulp van kinderen, buurtbewoners en professionals en plan voor de herinrichting en het creëren van de ontmoetingsplek de westkant van de Westereen ontwikkel.  De nieuwe speeltuin moet meer worden dan alleen een speelplaats. Door het aanbrengen van een overkapping en plaatsen van bankjes fungeert de speeltuin ook als ontmoetingsplek. Verder komt er een belevingspad, verschillende groenvoorzieningen en een pluktuin.

Stichting Speeltuin Oer de hage€ 62.548,20€ 25.019,28
Verbouw en verduurzaming dorpshuis De Stikel Morra

Door het dak van het dorpshuis te vervangen en de bestaande verlichting te vervangen door LED wordt dorpshuis “De Stikel” in Morra energiezuinig.  Verder wordt het gebouw van binnen en buiten geschilderd. De bar en hal worden beter ingedeeld waardoor een gebruikersvriendelijkere geheel ontstaat. Tenslotte wordt een invalidentoilet gebouwd. Op deze manier zal het gebouw dan ook voor minder validen toegankelijk zijn en toekomstbestendig.

Vereniging dorpsbelang Morra€ 72.875€ 29.150
Verduurzamen tennisclub Damwâld en het leggen van verbindingen

Overstappen op LED-verlichting voor de lichtmasten en installatie van zonnepanelen en zonnecollectoren levert tennisclub Damwâld een enorme kostenbesparing op. De verouderde kantine ondergaat een opknapbeurt. Naast verduurzamende maatregelen worden er ook maatregelen getroffen om meer verbinding met de omgeving en omliggende partijen te krijgen.

Vereniging tennisclub Damwâld€ 59.940€ 23.976
Doarpshûs Kollumerpomp

De bar/vergaderruimte en keuken in Dorpshuis Trefpunt in Kollumerpomp worden verduurzaamd en gemoderniseerd. De bar is de centrale ruimte in het dorpshuis waar vergaderingen en activiteiten worden gehouden en waar dorpsgenoten in het weekend samenkomen. De keuken is ieder weekend geopend voor het afhalen van snacks.

Stichting dorpshuis Trefpunt€ 48.850€ 19.540
Voedselverspilling

Om de voedselverspilling van AGF in Noordoost Fryslân te reduceren en voor het ontwikkelen van nieuwe korte ketens gaat de Stichting Grien een nieuw onderzoeks- en experimenteercentrum inrichten op de locatie van de Kruidhof in Buitenpost. Een nieuw inventaris maakt het mogelijk om geplande werkzaamheden en activiteiten accuraat te kunnen uitvoeren, het proces te optimaliseren en de doelstellingen te realiseren.

Stichting Grien€ 94.000€ 35.000
Realisatie nieuwe locatie “Op ‘e Wyn”

Doordat er steeds meer vraag komt naar zorg voor cliënten met geheugenproblemen, verstandelijke beperkingen of psychiatrische aandoeningen gaat Stichting op ‘e Wyn in Holwerd haar opvang, met maatwerkbegeleiding, vergroten naar maximaal 14 cliënten.

De opvang wordt energiezuinig, voorzien van een degelijke, robuuste inrichting en voor de cliënten een makkelijk bereikbare grote keuken en toegankelijke kasten.

Stichting op é Wyn€ 208.876€ 31.315
Nachtwacht 360 onder de sterren in Noardeast Fryslân

Van 1 oktober tot 31 december is in de Theaterkerk in Nes het fotoproject “Nachtwacht360” te zien. Het doel van de unieke expositie en randprogrammering rondom de Nachtwacht is mensen door middel van een educatieproject, vier nachtpelgrimages van Dokkum naar Nes en een nachtmars tijdens de Nacht van het Wad van Moddergat naar Nes, lezingen, concerten en diner-arrangementen te informeren over de Nachtwacht, Rembrandt, de 17e eeuw en het belang van duisternis.

Stichting Theaterkerk Nes€ 89.846€ 35.000
Circulair op de Miensker

Tijdens het uitvoeren van het project Circulair op de Miensker zet men alle zeilen bij om op een plezierige en leerzame manier het Waddengebied plastic vrij te maken en om de natuur te beschermen. Vlas is een ideale vervanger voor polyester stoffen. Het past in een duurzame landbouw. De bloeiwijze is goed voor de biodiversiteit en past goed in een wisselteelt. Daarnaast wordt gekeken om stoffen geschikt te maken voor gebruik in onder meer de scheepvaart.

Stichting it Erfskip€ 194.660€ 75.000

Dit kan u ook interesseren

Back to top button