HoofdnieuwsOndernemendRegionaal

Ingezonden: Investeren in Noardeast-Fryslân

KOLLUM – Naar aanleiding van de woningmarktanalyse van Anno 2 (gepresenteerd 17-07-17 te Buitenpost) en het redactioneel stuk in de Leeuwarder Courant (“mes in nieuwbouw Noordoost Friesland”), stuurde Sjoerd Keizer uit de Triemen onderstaande reactie:

Als er sprake is van krimp, dan kunnen we dat met zijn allen accepteren, maar je kan ook actie ondernemen om dit tegen te gaan. Natuurlijk wordt er weer een analyse toegepast door diverse partijen welke zinvol is. Er is een uitgebreide analyse gevormd van de woningvraag en het woningaanbod, waarbij er kansen zijn voor de kernen. Deze kernen zijn Buitenpost, Hurdegaryp, Burgum, Surhuisterveen, Kollum en Dokkum. Maar vergeet De Westereen, Damwoude, Kollumerzwaag, Harkema en Veenwouden ook niet en zo zullen er nog wel een paar dorpen zijn. Na 2025 zullen het aantal huishoudens krimpen en dit versnelt na 2030. In de kernen zal er een lichte groei zijn. Het blijkt gewoon dat burgers graag willen wonen in de kernen of net daar buiten (kleinere dorpen).

In de gemeente Kollumerland c.a. is er door de coalitie van FNP, VVD en PvdA ingezet op investeringen en behoud van voorzieningen. Aandacht voor renovatie van huurwoningen, invoering Precariobelasting, reconstructie diverse dorpen, Watersportdorp Kollum, woonoffensief, Hart van Kollum, Halbertsma State, ondersteunen RMT (Recreatie, Marketing en Toerisme), uitbreiding van winkeltijden, inzetten op duurzaamheid (Jumaheerd), groot onderhoud wegen, ondersteuning nieuw museum Mr. Andreae en als klap op de vuurpijl: Campus Kollum met 2 VO scholen, De Colle en de bilbliotheek en het Kindcentrum met 2 basisscholen, gefinancierd uit de Precariobelasting.

Door de overspannen woningmarkt zijn de burgers genoodzaakt de Randstad te verlaten. Voorzitter Ger Jaarsma van NVM constateert dat in Sudwest-Fryslân de druk al voelbaar is en dat daar de woningmarkt van profiteert. Hier liggen kansen voor Noardeast-Fryslân. Een goede ontsluiting zoals bijvoorbeeld de Centrale As, de Haak om Leeuwarden en de plannen bij Harlingen, is van wezenlijk belang en dit geldt ook voor de ontsluiting van de Oosthoek van onze gemeente.

Dus investeren, anticiperen, monitoren, programmering van woningbouwlocaties en afspraken maken over strategische voorraadbeheer met corporaties. Niet achter over leunen maar actie.

Burgers uit onze regio en wellicht van buiten de regio willen graag wonen in Noardeast-Fryslân.

 

Sjoerd Keizer

Triemen

Fractievoorzitter PvdA Kollumerland c.a.

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button