EvenementenHoofdnieuwsRegionaal

Interactieve bijeenkomst Mienskipssin-Neighbor Power

BUITENPOST – Woensdag 20 november organiseren de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een interactieve bijeenkomst over burgerkracht. Burgers uit beide gemeenten zijn uitgenodigd om met de politiek en met Jim Diers, de grondlegger van het begrip “Big Society” en Nico de Boer, onderzoeker naar de burgerkracht in de wijk, in discussie te gaan over de rol van de burger binnen het sociaal domein.

 

Jongeren kunnen hun ei kwijt aan Jim Diers

Jim Diers brengt eerst een bezoek aan jongeren van de Havo-top van Singelland/Liudger Burgum. Jongeren kunnen in de KEarnfan hun ‘ei’ kwijt. Met Jim Diers gaan ze in gesprek over de toekomstige rol van de jongeren in Nederland. Wat kunnen ze zelf doen en hoe ziet Jim dat? Via RTV Kanaal 30 wordt dit met behulp van studenten van het Friesland College live uitgezonden op tv.

Ondertussen is Nico de Boer in de raadzaal in Buitenpost met burgers, beroepskrachten en bestuurders in gesprek over de veranderende rol van de overheid en burgers. Na het gesprek met de jongeren in Burgum komt Jim ook naar de raadzaal in Buitenpost om zijn visie te geven over de rol van de burger en in gesprek te gaan met de aanwezigen.

 

Eigen kracht van burgers

Wat moeten overheid, professionals en burgers doen en laten om ‘burgerkracht’ te laten groeien? Hoe kunnen inwoners zelf het voortouw nemen in de maatschappelijke uitdagingen van een buurt of dorp? Deze vragen staan centraal tijdens de interactieve bijeenkomst op 20 november. Jim Diers pleit voor eigen kracht van burgers waarbij er nog wel een rol voor de overheid is. Initiatieven moeten vanuit burgers komen, waarbij burgers eigenaar zijn. Hierbij staat het denken in kansen en doen waar je goed in bent centraal.

 

Nico de Boer en Jim Diers

Nico de Boer is onderzoeker en beleidschrijver. Hij helpt instellingen en overheden aan te sluiten op burgerkracht. De Amerikaan Jim Diers is al ruim 30 jaar actief op het gebied van opbouwwerk, burgerparticipatie en neighbor power. Begonnen als opbouwwerker in Seattle ontwikkelde hij de methodiek om inwoners van Seattle weer te interesseren voor hun eigen woon- en leefomgeving vanuit het gemeenschapsdenken en ‘neighbor power’.

Momenteel adviseert hij o.a. de Britse premier Cameron bij het vormgeven van de Big Society en geeft hij onderwijs over opbouwwerk, gemeenschapsontwikkeling en zelfsturing. Hij is een groot voorstander van het uitgangspunt dat inwoners de leefbaarheid van een dorp of wijk zelf in handen hebben.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button