HoofdnieuwsRegionaal

Kerkenvisie Noardeast-Fryslân: Voor een toekomstbestendig kerkenbestand

DOKKUM – Ze zijn vaak beeldbepalend voor het dorp of voor de stad. Kerken. Voor velen hebben de gebouwen een belangrijke religieuze en ook een emotionele waarde. Hoe waardevol ook, er zijn zorgen over de toekomst van de kerken. Krimp, vergrijzing, teruglopend kerkbezoek; hoe lang kunnen kerkgemeenschappen het nog volhouden om de kerk in stand te houden?

Het probleem speelt in het hele land en omdat behoud van de vaak monumentale kerken erg belangrijk is, heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld om een Kerkenvisie op te stellen.
Het doel: Hoe kunnen kerkgebouwen in stand worden gehouden voor de toekomst?
De kerkenvisie wordt uiteindelijk onderdeel van een Erfgoednota. In deze nota zal het beleid worden vastgelegd voor alle monumenten, het Cultureel Erfgoed, in onze gemeente.

Hulp van kerkeigenaren
Samen met kerkeigenaren gaan we kijken naar waar de problemen zitten. Iedere kerk en iedere situatie is immers uniek. Daarom zijn kerkeigenaren deze week geïnformeerd over een op te stellen Kerkenvisie in Noardeast-Fryslan. Ze hebben een vragenlijst gekregen waarin hen om informatie wordt gevraagd over de eigen situatie.
We willen graag weten hoe het gaat. Wat verwacht men voor de komende jaren? Waar is behoefte aan? Het in beeld hebben van deze informatie is een belangrijk onderdeel van het project. Pas wanneer we weten waar de problemen liggen kunnen we samen met de eigenaren gaan nadenken over mogelijke oplossingen voor de toekomst. Binnenkort komt ook een speciale website in de lucht waarop meer te vinden is over dit project.

Kerkbestand Noardeast-Fryslân
Binnen de gemeentegrenzen van Noardeast-Fryslân bevinden zich 90 kerkgebouwen.
Een aantal van die kerken zijn bij een stichting ondergebracht die zorgt voor het onderhoud.
Ook heeft een aantal kerken de afgelopen tijd een andere functie gekregen.

Het is de bedoeling dat de Kerkenvisie in de loop van 2021 afgerond is.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button