HoofdnieuwsRegionaal

Komst Lelylijn: Noordoost Fryslân kiest voor kwaliteit

BUITENPOST – De komst van de Lelylijn is een springplank voor Noordoost Fryslân om de ambitie om topregio te worden te verwezenlijken. Noordoost Fryslân staat positief tegenover het doel van de noordelijke overheden en het noordelijk bedrijfsleven om een snelle OV-verbinding tussen het noorden en de Randstad te bewerkstellingen. Noordoost Fryslân heeft de ruimte om een kwalitatief hoogwaardige woon- en werkomgeving te bieden en de wens dit verder te ontwikkelen voor mensen die hier wonen en die hier willen wonen en werken.

Provincie vraagt gemeenten om visie op Lelylijn

De Provinsje Fryslân heeft alle gemeenten gevraagd om aan te geven welke kansen zij zien met de komst van de Lelylijn. Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel hebben er voor gekozen om hierop als regio te reageren. Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen en Wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel hebben vrijdag hun antwoord, verwoord in een stevige visie gericht op kwaliteitsverbetering en het verzilveren van kansen, aangeboden aan gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Kwaliteit voorop bij ontwikkelen woningbouw

Hoewel er ruimte is voor het realiseren van duizenden extra woningen, ligt de ambitie niet puur op het toevoegen van kwantiteit. Bij de ontwikkelingen in de woningbouw staat voor de regio de kwaliteit voorop. Wethouder wonen Gerben Wiersma: “Onze regio biedt bij uitstek de ruimte om in te spelen op de toenemende woningbehoefte, maar ook de ruimte en de natuurlijke omgeving die de meerwaarde aan wonen in het noorden geeft”. Gedeputeerde Fokkens reageert: “Ik ben blij met de inbreng van Noordoost Fryslân. Dit onderstreept dat de Lelylijn impact kan hebben op onze héle provincie. Dat vind ik heel belangrijk.’’

Van Krimpregio naar topregio

De colleges in de regio hebben onlangs uitgesproken om samen met Wetterskip en Provinsje Fryslân met een nieuwe samenwerkingsagenda, ANNO III, te werken aan de ambitie om in 2040 de topregio van Noord-Nederland zijn op het gebied van wonen, werken en recreëren. Burgemeester Oebele Brouwer, Achtkarspelen: “We moeten omarmen wat we al hebben: we zijn een regio van trochpakkers, het is hier goed wonen en leven in een prachtige omgeving. Het gaat er nu om dat we deze kwaliteiten de komende jaren versterken. De komst van de Lelylijn kan een extra impuls geven om van krimpregio naar topregio te groeien.”

Dit kan u ook interesseren

Back to top button