HoofdnieuwsRegionaal

Koopzondagen in Kollumerland?

KOLLUM – Het college van Kollumerland c.a. heeft besloten de gemeenteraad te vragen om de Verordening winkeltijden Kollumerland c.a. ter discussie te stellen. Vooral de openstelling van winkels op zondagen zal worden besproken. Het college stelt voor om op basis van drie varianten via een inspraakprocedure de mening van de bevolking, ondernemers en belanghebbenden te horen. Daarna wordt een definitief besluit genomen.

Wijziging Winkeltijdenwet

De winkelopenstelling op zon- en feestdagen is een actueel onderwerp bij gemeenten. Op 1 juli 2013 is een wijziging van de Winkeltijdenwet in werking getreden. Op grond van deze wet kunnen gemeenten bij verordening de zondagsopenstelling van winkels regelen. De huidige verordening winkeltijden van de gemeente Kollumerland c.a. staat de opening op zondagen niet toe. De  ondernemer van de Jumbo in Kollum heeft een verzoek ingediend om op zondagen open te mogen zijn.
Verzoek en inspraakprocedure

Het college is van mening dat, gelet op het verzoek en de ontwikkelingen in andere gemeenten, de tijd rijp is om in de raad te discussiëren over de zondagsopening van winkels en om een standpunt in te nemen. Op 2 juni aanstaande staat dit punt op de agenda van de raadscommissie. Op 16 juni vindt besluitvorming hierover plaats in de raadsvergadering.

Als de raad zich kan vinden in het collegevoorstel om de winkeltijdenverordening ter discussie te stellen, dan wordt daarna de inspraakprocedure gestart. Inwoners, winkeliers en andere belanghebbenden kunnen tijdens de inspraakperiode van zes weken, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit onderwerp kenbaar maken. Ook wordt er een inspraakavond georganiseerd.

Drie varianten

De winkelopeningstijden op zondagen wordt ter discussie gesteld op basis van drie varianten:

  1. een zondagsopenstelling voor supermarkten van 12.00 uur tot 18.00 uur voor alle plaatsen in de gemeente en jaar rond;
  2. een zondagsopenstelling voor alle winkels van 12.00 uur tot 18.00 uur voor alle plaatsen in de gemeente en jaar rond;
  3. geen zondagsopenstelling voor winkels oftewel het vasthouden aan het huidige beleid.

Op grond van de uitkomsten van dit proces kan dan uiteindelijk de raad hierover een definitief besluit nemen.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button