HoofdnieuwsRegionaal

Last onder dwangsom voor straatdealer van drugs in Noardeast-Fryslân

DOKKUM – Burgemeester Johannes Kramer heeft afgelopen maandag aan een persoon uit zijn gemeente een last onder dwangsom opgelegd. Betrokkene kreeg dit opgelegd vanwege het op straat handelen in drugs. Voor de gemeente Noardeast-Fryslân is dit de eerste keer dat een dergelijke dwangsom wordt opgelegd. Dit kan omdat vanaf begin november 2023 de beleidsregel ’drugshandel en harddrugsgebruik op straat’ van kracht is geworden.

Betrokkene is op 1 oktober jl. door de politie in zijn woning aangehouden
Zowel in de auto als in de woning van betrokkene werden harddrugs aangetroffen. Door het uitlezen van de mobiele telefoon kwamen aanwijzingen naar voren die duiden op handel in drugs. Uit getuigenverklaringen bleek dat betrokkene als langere tijd in drugs dealde, ook aan minderjarigen.

Burgemeester Kramer is heel duidelijk in zijn mening
“Ik kin en wol dit net tastean. In soad jongerein hat net yn ‘e gaten dat it de dealers allinnich mar om jild giet. De sûnens fan in oar kin harren neat skele. Ik bin bliid mei de nije beliedsregel, want no kin ik yngripe. Dat ik dat dwaan sil, is wis. Ik wol besykje, mei alle mooglikheden dy ’t ik ha, om werhelling foar te kommen”.

Sinds 8 november 2023 is de Beleidsregel ’drugshandel en harddrugsgebruik op straat’ van kracht
De gemeente Noardeast-Fryslân kan met dit beleid in gevallen van ‘straathandel’ een last onder dwangsom opleggen. Dit ter hoogte van € 5.000,- per geconstateerde overtreding, met een maximum van € 20.000,-. Dit bedrag moet worden betaald als de overtreder opnieuw in de fout gaat. Betrokkene heeft genoemde bedragen ook opgelegd gekregen.

Het doel van dit beleid is duidelijk
Drugshandel op straat voorkomen en de overlast die daarmee gepaard gaat, terug te dringen. Door drugshandel ontstaat een gevoel van onveiligheid bij burgers. De aantasting van het veiligheidsgevoel telt zwaar mee in de hoogte van de last onder dwangsom.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button