Regionaal

Leerlingenvervoer DDFK-gemeenten gemoderniseerd

DAMWALD – Als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en de invoering van het vervoerssysteem Jobinder, hebben de DDFK-gemeenten de uitvoering van het leerlingenvervoer aangepast.

Hierbij is gekeken naar zaken die belemmerend voor de inwoners kunnen werken bij de uitvoering van het leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer in de DDFK-gemeenten speelt met ingang van het schooljaar 2018-2019 beter in op de hedendaagse praktijk.

De Wet Passend Onderwijs en de Jeugdwet zorgen ervoor dat vervoersstromen binnen het leerlingenvervoer de afgelopen jaren veranderd zijn of nog gaan veranderen. Het is bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend dat de dichtstbijzijnde toegankelijke school altijd de oplossing is voor een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet in de eigen woonplaats onderwijs kan volgen. Bovendien nemen veel ouders tegenwoordig beide deel aan het arbeidsproces.

Met ingang van het schooljaar 2018/2019 speelt DDFK daarop in en kunnen ouders een tweede adres opgeven waar hun kind heen kan worden gebracht. Dat moet dan wel een erkende organisatie voor kinderopvang zijn, of een gastouder of directe familieleden.

Om de inwoners uit de DDFK-gemeenten goed van dienst te kunnen zijn en te voorkomen dat ouders, kinderen, maar ook het onderwijs halverwege het schooljaar worden geconfronteerd met wijzigingen en aanpassingen, gaan de aanpassingen al aan het begin van het nieuwe schooljaar in. De bestuurlijke fusie per 1 januari 2019 vraagt bovendien om de vaststelling van een nieuwe verordening leerlingenvervoer. Deze nieuwe verordening leerlingenvervoer kan pas begin 2019 na de vorming van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân worden vastgesteld.

De tussentijd – 1 augustus t/m 31 december 2018 – wordt overbrugd met een beleidsnotitie. De beleidsnotitie biedt praktische handvatten waar het gaat om zaken die geactualiseerd moeten worden, onduidelijk zijn of nog niet geregeld zijn. Door betrokkenen die uitvoering geven aan het leerlingenvervoer zijn vanaf 1 januari 2017 ervaringen verzameld; daarmee hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het gewijzigde beleid.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button