HoofdnieuwsRegionaal

Lintjesregen in Achtkarspelen

BUITENPOST – Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen reikte vanmorgen vijf Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners uit de gemeente. Dorpsdichter Arjan Hut droeg na de uitreikingen een gedicht voor dat hij speciaal voor de lintjesregen heeft geschreven.

Mevrouw Hinke van der West-Fokkens (68) uit Buitenpost, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der West-Fokkens was van 1993 – 2001 diaken bij de Nederlandse Hervormde Kerk (PKN-kerk) Buitenpost. Sinds 2000 is ze presidente van de Christelijke Plattelandsvrouwen Buitenpost (ca. 70 leden). Ze organiseert activiteiten voor de leden, stelt het nieuwe programma voor het winterseizoen op, zorgt dat de zieken niet worden vergeten en woont vergaderingen bij van het Bondsbestuur, het Rayonbestuur en de wijkdames. Ook heeft zij overleg met andere vrouwenverenigingen in Buitenpost e.o. Vanaf 2003 is Hinke van der West-Fokkens mantelzorger voor haar ouders geweest. Na het overlijden van haar moeder, in 2013, verzorgt zij nog steeds haar vader. Van 2009-2017 was mevrouw Van der West-Fokkens secretaris van de Protestantse Ouderen Bond (PCOB), afdeling Buitenpost. Sinds 2009 is ze wijkassistent bij de plaatselijke PKN kerk. Ook heeft ze lange tijd in het schoolbestuur van de christelijke basisschool De Flambouw (nu Lichtbron) gezeten, o.a. als vicevoorzitter. Ze heeft zich ingezet in het fusieproces van de verschillende christelijke scholen in de gemeente Achtkarspelen waarna het Protestants Christelijk Basisonderwijs Achtkarspelen (PCBO) ontstond.

De heer Jelte Kooistra (68) uit Drogeham, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kooistra zet zich sinds 1998 in voor de Bethelkerk te Drachten. Samen met zijn echtgenote is hij actief op diverse terreinen. Zo verzorgden zij samen van 1998 tot 2017 elke maand de ‘Jeugd van vroeger 55+ bijeenkomsten’. Op de activiteit kwamen ruim 100 bezoekers af, Jelte Kooistra stuurde samen met zijn vrouw circa 20 vrijwilligers aan. Daarnaast waren zij gastheer en gastvrouw van de activiteit en gingen samen regelmatig op huisbezoek bij de oudere deelnemers van deze groep. De heer Kooistra was ook dirigent van het koor ‘Uit het hart’. Ook zijn de heer en mevrouw Kooistra jarenlang actief als reisleiders bij busreizen naar Oostenrijk en Duitsland en tijdens boottochten met het schip ‘De Siloam’. Twee keer per jaar organiseerden de heer en mevrouw Kooistra deze vijfdaagse boottochten. Aan boord hadden ze de leiding en verzorgden allerlei activiteiten. Een weekje weg met zo’n reis betekende veel voor de deelnemers.

Mevrouw Anna Wijtske Kooistra-van der Veen (65) uit Drogeham, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Kooistra zet zich sinds 1998 in voor de Bethelkerk te Drachten. Samen met haar echtgenoot is zij actief op diverse terreinen. Zo verzorgden zij samen van 1998 tot 2017 elke maand de ‘Jeugd van vroeger 55+ bijeenkomsten’. Op de activiteit kwamen ruim 100 bezoekers af, Anna Kooistra-Van der Veen stuurde samen met haar man circa 20 vrijwilligers aan. Daarnaast waren zij gastvrouw en gastheer van de activiteit en gingen samen regelmatig op huisbezoek bij de oudere deelnemers van deze groep. Waar de heer Kooistra dirigent was van het koor ‘Uit het hart’, verzorgde mevrouw de catering tijdens de koorrepetities. Ook zijn de heer en mevrouw Kooistra jarenlang actief als reisleiders bij busreizen naar Oostenrijk en Duitsland en tijdens boottochten met het schip ‘De Siloam’. Twee keer per jaar organiseerden de heer en mevrouw Kooistra deze vijfdaagse boottochten. Aan boord hadden ze de leiding en verzorgden allerlei activiteiten. Een weekje weg met zo’n reis betekende veel voor de deelnemers.

De heer Jan Stienstra uit Buitenpost (86), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jan Stienstra was van 1968-1982 vrijwilliger, voorzitter (1968-1970) en bestuurslid (1970-1972) van Sportclub Kootstertille. Daarnaast was hij een betrokken elftalleider en beheerder van het clubhuis van de voetbalvereniging. Van 1969-1974 was Stienstra koster van de Gereformeerde Kerk in Kootstertille. Van 1985-1990 vervulde hij de rol als hulpkoster van de Gereformeerde Kerk te Buitenpost. In de periode 1980-2009 was de heer Stienstra actief als ondersteuner van buurtgenoten. Daarbij nam hij deels de zorg op zich voor een groot aantal buurtbewoners. De zorgwerkzaamheden varieerden van ziekenhuisvervoer en boodschappen doen tot het verzorgen van dieren en het onderhouden van tuintjes.

Vanaf 2008 heeft hij om gezondheidsredenen een stap terug moeten doen. Vanaf het moment dat hij in 2009 in het zorgcentrum Haersmahiem is komen wonen, heeft hij weer diverse activiteiten opgepakt. Tot vandaag de dag is Stienstra ondersteuner van medebewoners en lid van de cliëntenraad van het zorgcentrum in Buitenpost. Ook neemt hij, waar mogelijk, een deel van de zorg voor de medebewoners voor zijn rekening. Bewoners staat hij met raad en daad bij, van boodschappen doen tot kleine klusjes. Verder is hij vaste kracht bij allerlei sociale ontmoetingsmomenten en motiveert bewoners om deel te nemen aan activiteiten.

Mevrouw Maaike Terpstra-Wijnalda (61) uit Kootstertille, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al ruim 40 jaar zet Maaike Terpstra-Wijnalda zich in voor de EHBO-vereniging Drogeham-Kootstertille. Zij wordt omschreven als de stuwende kracht binnen de vereniging. Sinds 1978 is ze bestuurslid en penningmeester. Ze verrichtte/verricht diverse werkzaamheden, waaronder het beheren van het ledenbestand en het organiseren en verzorgen van Jeugd-EHBOlessen. Ondanks problemen met haar gezondheid, is zij altijd doorgegaan met haar vrijwilligerswerk (administratie) voor de EHBO.
Van 1986 – 1997 was mevrouw Terpstra-Wijnalda vrijwilliger bij basisschool De Merlettes in Kootstertille. Zij was o.a. lees- en luizenmoeder en ontwierp en maakte kleding voor bijvoorbeeld musicals, sinterklaas- en kerstvieringen. Ook gaf ze Jeugd-EHBOlessen, assisteerde ze bij lessen handenarbeid en zette ze zich in voor het schoolzwemmen.
Van 1995-2000 was mevrouw Terpstra-Wijnalda vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Kootstertille. Zij was onder andere lid van de Commissie van Beheer, hulpkoster en zij zette zich in voor het Jeugdwerk. Ook was ze vrijwilliger bij de Uitvaartvereniging De Koaten in Kootstertille. Van 1999-2005 gaf zij de laatste verzorging aan overledenen.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button