HoofdnieuwsRegionaal

Meer ziekmeldingen na zwemmen in buitenwater Fryslân

KOLLUM – Het aantal meldingen van mensen die ziek zijn na zwemmen in het buitenwater neemt toe. Dit blijkt uit de gegevens van de zwemwatertelefoon, waar ook het aantal meldingen van blauwalg en dode vissen stijgt. Een verslechterde toestand van het zwemwater blijkt nog niet uit de metingen van de officiële zwemplaatsen. Die laten geen ongebruikelijk beeld zien. Buiten die locaties zijn geen metingen naar de zwemwaterkwaliteit.

Gedeputeerde Michiel Schrier: ,,In deze uitzonderlijk mooie zomer kunnen we gelukkig nog op veel plaatsen zwemmen. Maar blijf zelf wel alert op blauwalg, ook buiten de aangewezen zwemplaatsen. Kijk eerst naar de toestand van het water voor je erin springt.’’ Het lastige is, is dat niet alle verontreiniging van het water waarneembaar is.

De afgelopen week is er alleen voor de Aldegeaster Brekken een negatief zwemadvies bijgekomen. Die voor de Leien (Rottevalle) en het Lauwersmeer (Oostmahorn) blijven gehandhaafd. Daarnaast geldt voor twee zwemplekken het hele seizoen een negatief advies en is één gesloten vanwege bouwwerkzaamheden. Voor zeven plaatsen gelden waarschuwingen. De actuele situatie staat op www.zwemwater.nl. Ook op Twitter en in de zwemwaterapp is deze informatie te vinden.

Er vinden alleen controles plaats bij de tientallen officiële zwemplaatsen in Fryslân. Deze locaties zijn te vinden op www.fryslan.frl/zwemwater. Bij alle officiële zwemwaterlocaties staan zwemwaterborden waar informatie over de waterkwaliteit en over het voorzieningenniveau staat. Daarbuiten moeten zwemmers zelf nagaan of het verantwoord lijkt om in het buitenwater te recreëren.

De website van de FUMO biedt eveneens actuele informatie over het zwemwater en geeft aan wat de risico’s zijn op het zwemmen in water met blauwalg.

Zijn er na het zwemmen in buitenwater gezondheidsklachten, kijk dan naar deze adviezen van GGD Fryslân.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button