HoofdnieuwsRegionaal

Meeste besmettingen sinds april, al 2000 derde prikken gezet

FRIESLAND – Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Fryslân bereikte in een week tijd het hoogste aantal sinds begin april. Er kwamen 1600 positieve tests bij. Dit is voor de GGD een logisch gevolg van de versoepelingen die vorige maand ingingen. Het virus kan eenvoudig rondgaan, vooral bij wie daar niet via een vaccin tegen beschermd is.

Het vindpercentage – welk deel van de getesten positief is – was deze week ongekend hoog: 17,7 procent. Het betekent dat de kans groot is dat meer mensen met klachten corona hebben dan uit de cijfers blijkt, doordat niet iedereen zich laat testen. Het aantal tests lag met 9206 deze week veel lager dan bij de piek in maart en april. Toen nam de GGD bijna tweemaal zoveel monsters af.

Een ander verschil is ook dat nu veel meer mensen gevaccineerd zijn. Zo’n 80 procent van de Friese volwassenen en 54 procent van de kinderen is nu volledig gevaccineerd. Voor gevaccineerden zijn de gezondheidsgevolgen beperkt als ze besmet raken, al kunnen mensen bij wie het vaccin minder aanslaat of die onderliggende klachten hebben er wel door in het ziekenhuis raken.

Niet-gevaccineerden
Voor wie niet volledig gevaccineerd is, kunnen de gevolgen groter zijn. Dit betreft 22 procent van de Friezen boven de twaalf jaar. Vandaar dat de GGD het belangrijk vindt om het virus te blijven indammen. Het vrijwillig afstand houden, het handenwassen en het laten testen bij klachten zijn hierbij van belang.

Meer ouderen besmet
Dit is extra belangrijk omdat het aantal besmette ouderen voor het eerst in lange tijd flink toeneemt. Er raakten 178 zeventigplussers besmet, tegen vorige week 74. Het aantal positieve tests bij zestigers steeg van 98 naar 153 in een week. Dit verontrust de GGD doordat het de kans op een ernstig ziekteverloop groter is en daarmee neemt de kans op meer ziekenhuisopnames toe.

De toename is ook zichtbaar in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Daar steeg het aantal positieve tests van 87 naar 116 in een week, onder wie 96 bewoners. In de thuiszorg was in zeven dagen sprake van een verdubbeling (van 18 naar 40, onder wie 32 cliënten).

Het virus ging wekenlang vooral rond onder twintigers en kinderen. Nu vormen dertigers en veertigers de grootste groepen. Afgezet tegen de landelijke cijfers gaat de stijging in Fryslân net iets minder snel dan het nationale gemiddelde. Fryslân houdt relatief gezien een positie in de middenmoot.

Noordoosthoek
De Noordoosthoek blijft de regio in Fryslân waar per 100.000 inwoners de meeste besmettingen plaatsvinden. Daar is de vaccinatiegraad iets lager dan het Friese gemiddelde.

2000 derde prikken
Het aantal vaccinaties was deze week 20 procent hoger dan vorige week: 4771 prikken, het hoogste aantal in vijf weken. Er zijn door de GGD nu 728.108 vaccins gegeven aan de 570.000 Friezen van boven de 12 jaar. Er zijn inmiddels 2161 derde prikken gezet. De afgelopen week waren dit er drie keer meer dan in de drie weken hiervoor. Voor deze prik komen zo’n 11.000 Friezen in aanmerking die een slecht afweersysteem hebben. Voor hen is een extra prik belangrijk om een goede bescherming te krijgen.

Waddeneilanden
Op 8 en 9 november is een team van GGD Fryslân opnieuw op Ameland en Terschelling voor het vaccineren van eilandbewoners. De prikdagen zijn bedoeld voor iedereen die nog geen vaccinatie heeft ontvangen en voor de groep die is uitgenodigd voor een derde prik. Speciale aandacht gaat uit naar jongeren (12 tot 18 jaar), studenten van Maritiem Instituut Willem Barentsz (Zeevaartschool Terschelling) en arbeidsmigranten werkzaam in de horeca.

De komende week begint GGD Fryslân met het vaccineren in buurt- en dorpshuizen. De eerste zogenoemde pop-uplocatie start dinsdag in het wijkcentrum van Bilgaard in Leeuwarden. Net als op de vaste GGD-locaties kunnen mensen zich daar zonder afspraak laten inenten. De prikbus staat woensdag in Leeuwarden en donderdag in Damwâld.

De cijfers
De afgelopen week zijn 9206 coronatesten afgenomen bij inwoners van Fryslân. Bijna 2000 meer dan de 7302 van een week eerder. In totaal zijn nu 572.711 tests door Friezen bij de GGD gedaan. Het aantal besmettingen komt met de 1600 van deze week op 57.964. Vorige week waren er 1115 positieve tests.

Het aantal ziekenhuisopnames dat gemeld is aan GGD Fryslân lag met zes lager dan de tien van vorige week. Er zijn drie sterfgevallen doorgegeven, tegen vorige week twee.

Het aantal clusters met tien of meer besmettingen blijft stijgen. Van tien vorige week naar zestien deze week.

Gemeenten
In bijna alle gemeenten stegen de cijfers. In tien gemeenten waren meer dan honderd nieuwe positieve tests.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Noardeast-Fryslân 280 (163), Leeuwarden 202 (155), Heerenveen 157 (108), De Fryske Marren 154 (56), Súdwest-Fryslân 144 (95), Waadhoeke 113 (104), Achtkarspelen 105 (80), Tytsjerksteradiel 105 (71), Smallingerland 102 (88), Dantumadiel 77 (64), Opsterland 49 (47), Weststellingwerf 49 (22), Ooststellingwerf 36 (40), Harlingen 12 (12), Terschelling 11 (8), Ameland 4 (2), Vlieland 0 (0) en Schiermonnikoog 0 (0).

Dit kan u ook interesseren

Back to top button