HoofdnieuwsRegionaal

Militaire laagvliegroute boven Fryslân geschrapt

ANJUM – De militaire laagvliegroute, die deels over Fryslân gaat en ruweg van Anjum via Drachten naar Meppel loopt, wordt geschrapt. Op vrijdag 29 mei informeerde staatssecretaris Barbara Visser de Tweede Kamer hierover. Ondanks dat Defensie de route sinds 2002 niet meer gebruikt, lag de optie voor ingebruikname van de route er nog wel. Provincie Fryslân maakte in oktober 2019 formeel kenbaar voorstander te zijn van het schrappen van de route. Dat dit nu het geval is beschouwt de provincie als een succes.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Ik bin bliid en tankber dat de steatssiktaris ynsjoen hat dat it better is om leechfleanroute 10a, dy’t sûnt 2002 al net mear yn gebrûk is, definityf te skrassen. Dêrmei hat hja ús sjenswize serieus nommen, en de moasje fan de Fryske Steaten ek. Dit is in boppeslach foar de natuer en de minsken yn dit part fan Fryslân”
Eind februari namen Provinciale Staten een motie aan die opriep een breed gedragen lobby de starten om de laagvliegroute van tafel te krijgen. Het provinciebestuur gaf hier gehoor aan. In het traject trokken gemeenten en provincie samen op.

Achtergrond
Geluidsoverlast en potentiële gevaarlijke situaties rondom het luchtvaartterrein in Drachten werden in 2002 door Defensie opgevoerd om de route op te schorten. Alleen bleef de route, die deels over oostelijk Fryslân liep, op papier altijd bestaan. In het project Luchtruimherziening van het Ministerie van I&W en Defensie kwam de route in de herfst van 2019 weer aan bod. Provincie Fryslân diende een zienswijze in om de laagvliegroute in zijn geheel te schrappen. In het antwoord dat volgde gaf Defensie aan de behoefte te hebben om de route weer in gebruik te nemen. Aan het begin van dit jaar bleek dat de laagvliegroute alsnog buiten het project Luchtruimherziening viel. Kort daarop volgde een motie vreemd in Provinciale Staten en een petitie. Door de beslissing van staatssecretaris Visser wordt het bestaan van de laagvliegroute beëindigd.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button