HoofdnieuwsRegionaal

Minister Stef Blok bezoekt woonwijk Kollum Súdeast

KOLLUM – Op maandagmiddag  bracht minister Stef Blok van Wonen en Rijksdiensten een werkbezoek aan Noordoost Fryslân. De minister bracht deze middag eerst een bezoek aan het winkelcentrum Koemarkt in Veenwouden en daarna  Kollum, woonwijk Kollum Súdeast.

Noordoost Fryslân is aangemerkt als anticipeerregio, omdat hier wordt ingespeeld op de gevolgen van demografische ontwikkelingen, zoals bevolkingsdaling. Tijdens het werkbezoek laat de regio zien wat zelf opgepakt wordt, waar de gevolgen van de bevolkingsdaling zichtbaar en voelbaar zijn en waar  rijkssteun noodzakelijk is. Thema’s waarop wordt ingegaan zijn detailhandel, werkgelegenheid, wonen en leefbaarheid.

Wandeling door Kollum Súdeast

Er werd een korte wandeling gemaakt door de wijk Kollum Súdeast. Deze jaren 40 woonwijk laat goed de huidige problematiek zien. Er zijn 62 woningen gesloopt, en in plaats van de voorgenomen 68 nieuwbouwwoningen is na de bouw van 14 woningen gestopt met de ontwikkeling. Naast deze nieuwe woningen die voldoen aan de huidige kwaliteitseisen zijn gapende lege weilanden. Aan het begin van de wijk staan de oude karakteristieke kleine woningen die op de nominatie voor de sloop staan. Met de uitplaatsing van de bewoners is het hart uit de wijk gehaald. Naast een uitleg door Hotze Mellema van Thus Wonen gaf Sigrid Hoekstra van Woon Friesland een toelichting op de Friese situatie in relatie tot het Rijksbeleid. Zij pleit voor de tijdelijkheid van de verhuurdersheffing. Ook werd een bezoek gebracht aan de heer en mevrouw V.d. Burg die in één van de nieuwbouwwoningen wonen en uitkijken op het veld waar sloop heeft plaatsgevonden. Zij hebben het gehele proces meegemaakt. Burgemeester Bilker van Kollumerland c.a. ging  in op de problematiek van de leefbaarheid en de ingewikkelde opgave die hier ligt voor de regio.

Leefbaarheid platteland

Vanuit Noordoost Fryslân is er de afgelopen maanden veel contact met politiek Den Haag geweest als het gaat om de leefbaarheid op het platteland. In een aantal gebieden in Nederland, waaronder Noordoost Fryslân, verandert de bevolkingsopbouw. Er vindt vergrijzing plaats. Het aandeel jongeren is al kleiner en wordt versterkt doordat jonge mensen en gezinnen wegtrekken. Voorzieningen zoals winkels, sportclubs en scholen zijn steeds moeilijker in stand te houden en er komen meer leegstaande of niet verkochte huizen. Dit leidt er toe dat de leefbaarheid in die gebieden in de knel komt. De gebieden die hiermee te maken krijgen worden ook wel ‘anticipeerregio’s’ genoemd, omdat ze tijdig proberen in te spelen op de gevolgen van deze demografische ontwikkelingen.

 

 

Foto’s Jelke Jongsma

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button