HoofdnieuwsRegionaal

Morra-Lioessens en Augsbuurt winnaars prijsvraag Kleigoed

AUGSBUURT – De dorpen Morra-Lioessens en Augsbuurt zijn de winnaars van de prijsvraag Erfgoed Deal Waddenkust Kleigoed. Beide dorpen maakten bijzondere plannen voor leegstaand of verwaarloosd erfgoed in hun dorp. De plannen gaan over voorzieningen waar toeristen of andere gasten kunnen verblijven. De dorpen Ferwert en Sint Jacobiparochie eindigden op de plekken twee en drie. Alle vier dorpen krijgen het maximale bedrag van € 200.000,- voor de uitvoering in het vooruitzicht.

Morra Lioessens maakte een plan om in de voormalige zuivelfabriek De Dongeradelen dertien appartementen te bouwen. Dat gebeurt op zo’n manier dat de geschiedenis van de zuivelfabriek zichtbaar b lijft. Volgens de jury kan het initiatief voor het zwaar verwaarloosde gebouw rekenen op veel draagvlak in het dorp. Augsbuurt maakte een plan voor de Kop-Hals-Romp boerderij De Steenharst die vanaf bijna alle kanten van veraf zichtbaar is. Het gaat recreatief onderdak bieden aan groepen en gezinnen. Bij Sint Jacobiparochie gaat het om de watertoren en in Ferwert om de voormalige herberg en brouwerij.

De prijzen werden uitgereikt door gedeputeerde Klaas Fokkinga uitgereikt in de Aerden Plaats in Oudebildtzijl. “Ik fyn dat it fjouwer kwalitatyf prachtige plannen opsmiten hat. En dat nei in hiel moai proses weryn doarpsbewenners, eigners fan de gebouwen, inisjatyfnimmers, oerheden en saakkundigen mei-inoar gearwurkje.” De dorpen werden ondersteund door deskundigen van Partoer, Kenniscentrum Herbestemming Noord, Toerisme Alliantie Fryslân/Ynbusinesss en een architect. De eigenaren van de panden krijgen nu de gelegenheid een definitieve subsidie aan te vragen.

De jury prijst de moed van de initiatiefnemers. “Zij verrichten pionierswerk. En dus verdienen zij buitengewone waardering. Bovendien hebben vrijwilligers van de lokale Dorps Ontwikkel Maatschappijen (DOM) en dorpsbelangen dit gedaan uit liefde voor de eigen leefomgeving”, aldus juryvoorzitter Oeds Westerhof.

Waddenkust K(l)eigoed is een project uit de landelijke Erfgoed Deal die ondertekend is door overheden en maatschappelijke organisaties. Vanuit de Erfgoed Deal worden projecten financieel gesteund waarin erfgoed een bijdrage levert aan de grote ruimtelijke opgaven. Bijvoorbeeld door het in goede banen leiden van de effecten van krimp in beide genoemde gemeenten. Hier sluit het project Kleigoed op aan. Erfgoed blijft zo behouden, levert een bijdrage aan leefbaarheid én stimuleert de toeristisch-economische ontwikkeling van het gebied.

Meer informatie is te vinden op: https://www.fryslan.frl/ruimtelijkekwaliteit

Dit kan u ook interesseren

Back to top button