HoofdnieuwsRegionaal

Nieuwbouw scholen Kollum!

KOLLUM –  Al geruime tijd wordt er in de gemeente Kollumerland ca gesproken over nieuwbouw van twee van de drie basisscholen in Kollum, het gaat dan om de OBS Professor Casimirschool en om de CBS Koningin Julianaschool. En over nieuwbouw van de beide scholen voor voortgezet onderwijs, het CSG Lauwers College en OSG Piter Jelles !Mpuls. Nu in september weer, doordat er een voorstel bij de gemeenteraad ligt om meer geld beschikbaar te stellen voor het aanbesteden van de financiering en vervolgens de bouw van deze plannen.!

Het lijkt erg tegenstrijdig om aan de ene kant meer geld uit te geven voor scholen en aan de andere kant te bezuinigen op allerlei andere voor burgers belangrijke zaken. Waarom doen we dat?! Het huidige college van burgemeester & wethouders, gesteund door de coalitie van FNP, VVD en PvdA kiest er voor om de onderwijshuisvesting in Kollum op peil te houden. En voor wat het voortgezet onderwijs betreft gaat het zelfs om behoud van het openbaar onderwijs in onze regio.! In alle vier de gevallen gaat het om gebouwen uit de late jaren -50 of -60. Allemaal verouderde gebouwen dus die niet meer voldoen aan de huidige energie en klimaateisen.! Maar vooral ook gebouwen die niet meer voldoen aan de eisen die het onderwijs anno 2014 stelt aan gebouwen en voorzieningen. En gemeenten zijn verplicht om de onderwijsinstellingen te voorzien van goede huisvesting. Dat geldt zeker voor het basisonderwijs. Maar in onze ogen ook voor het voorgezet onderwijs. En wel om meerdere redenen.! Ten eerste geldt voor een belangrijk deel van de opleidingen die in Kollum worden verzorgd dat de dichtst bijzijnde op minstens 15 kilometer afstand wordt gevonden. Als de genoemde vestigingen uit Kollum verdwijnen brengt dat voor leerlingen van 12, 13 jaar oud lange reistijden naar school met zich mee.

Vaak op de fiets en dan speelt de verkeersveiligheid voor ons een belangrijke rol. ! Of met het openbaar vervoer, als dat er is, en dat brengt voor de ouders grote extra kosten met zich mee. En het soort opleidingen waar we het dan over hebben, beroepsgerichte leerwegen, leveren juist die werknemers die de ondernemers in onze regio nodig hebben. En dat geldt dan ook voor Noord-West Groningen, aangezien leerlingen uit Grijpskerk ook in Kollum hun praktijklessen krijgen. ! Ten tweede gaat het bij Piter Jelles om de enige openbare school voor voortgezet onderwijs in de wijde omtrek. En ook leerlingen die naar het openbaar voortgezet onderwijs willen moeten in de eigen omgeving naar school kunnen.! Tenslotte heeft Kollum een duidelijke regiofunctie. Daarin is het voortgezet onderwijs een belangrijke onderdeel. Als er straks sprake is van één grote gemeente dan wil/moet Kollum die regiofunctie behouden.! Dat Kollum basisscholen moet hebben waar onze kinderen op de best mogelijke manier hun onderwijs genieten staat buiten kijf.! Om al deze nieuwe gebouwen zelf te bouwen heeft de gemeente niet de financiële middelen. Wel zijn we bereid geld op te brengen voor het huren van al deze mooie nieuwe gebouwen. Het geld voor de bouw zal door externe financiers moeten worden ingebracht.! Wij denken dat dat kan.

Maar daarvoor moet er nu iets meer ruimte in de begroting worden gevraagd aan de raad. Meer dan in februari van dit jaar werd gedacht. ! Maar nog steeds zijn wij, de drie coalitiepartijen, bereid dat geld daarvoor uit te trekken. Wij vinden goede onderwijshuisvesting belangrijk. Voor de leerlingen, maar ook voor Kollum en de hele gemeente.! Zodra de beslissing is gevallen om inderdaad meer financiële ruimte in de begroting te scheppen zullen wij het college en de betrokken ambtenaren vragen te komen met uitgebreide communicatie naar de omwonenden en de overige inwoners van Kollum en de omliggende dorpen.! !

 

Wieger Rekker, fractievoorzitter FNP! Sieb Nieuwenhuis, fractievoorzitter VVD! Sjoerd Keizer, fractievoorzitter PvdA

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button