EvenementenHoofdnieuwsRegionaal

Nieuwe tentoonstelling Galerie de Kuiperij 5 oktober a.s.

VEENKLOOSTER – In galerie De Kuiperij is vanaf 5 oktober a.s. werk te zien van Van der Vegt, Stijn Rietman, Gerrit Wijngaarden en Dick Blacquière. Stijn Rietman studeerde aan de Pabo en Academie Minerva  te Groningen. In zijn werk ligt het accent  op het schilderen en zijdelings het tekenen en beeldhouwen.

Hij koos hierbij voor de klassieke benadering. In zijn werk is drama een terugkerend thema, evenals verstilling waar hij naar eigen zeggen nog lang niet op uitgekeken is. In zijn werk komt duidelijk de hunkering naar verlatenheid naar voren. “ aangename sereniteit” , zoals hij zelf omschrijft. Rietman combineert in zijn werk onder andere verlaten landschappen met het ‘even alleen zijn.’ Een bijzondere ervaring! Ook schildert hij stillevens en portretten.

Van der Vegt is geen anatomisch tekenaar die ieder vezeltje afzonderlijk tekent, maar een kunstenaar die ons de natuur aan den lijve laat voelen met zijn fantastische impressies. Het woord impressie roept herinneringen op aan het impressionisme. Een aantal van zijn werken heeft inderdaad dezelfde kleurrijkdom als de late werken van Monet. Wat verschilt is dat Van der Vegt de zaken uitvergroot, zoals in zijn  grote bloemenschilderijen en dit houdt meer verband met ontwikkelingen uit de hedendaagse schilderkunst. Zijn werk imponeert en is een geheel eigen verbeelding van de natuur om ons heen.

Gerrit Wijngaarden  begon met het schilderen van stillevens. Deze onderwerpskeuze heeft zich langzamerhand uitgebreid naar trompe l’oeils, (profiel)portretten, landschappen, interieurs, ‘magische realistische’ voorstellingen. De rode draad in zijn werk vormt de stilte, met vaak een bepaalde dreiging of melancholie op de achter- dan wel voorgrond. In veel van zijn stillevens gaat het om de zogenaamde abstracte waarden zoals kleur, vorm, compositie, contrast en stofuitdrukking, in de landschappen en interieurs is het levensgevoel van de kunstenaar sterker terug te vinden.

Dick Blacquiere (keramiek) voelt, denkt en werkt vanuit de keramische traditie van Bernard Leach (1887-1979). In zijn werk mogen imperfecties zijn naar analogie van het leven. Soms overtreffen imperfecties het perfecte in schoonheid. Ambachtelijkheid neemt in zijn werk een voorname plaats in. Vanaf zijn vroegste keramische schreden koos hij ervoor om keramiek te maken zodanig, dat geen andere associatie mogelijk is dan aarde gelouterd door hoog vuur. Trends en/of hypes zijn afwezig in zijn werk.

Daar niet mee bezig te zijn ervaart hij niet als stilstand maar eerder als een comtemplatief verwijlen bij zijn creaties. Hij ontdekte dat in het creëren van schoonheid, hoop en troost te vinden is, om staande te blijven in een steeds onoverzichtelijker wereld. Die troost is gelegen in de ervaring deel te hebben aan eigen sturing van geluk.

Van 5 oktober t/m 9 november 2013. www.galeriedekuiperij.nl

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button