Regionaal

Noardeast-Fryslân neemt provincie mee in brede vraagstukken en ambities woningvoorraad

DOKKUM – Verschillende werkgevers en makelaars uit Noardeast-Fryslân gingen samen met de gemeente het gesprek aan met gedeputeerde Fokkinga over de woningvoorraad. Daaromheen spelen namelijk verschillende vraagstukken.

Op de agenda stonden onderwerpen als: ambities werkgevers en behoeftes voor huisvesting personeel, de gemeentelijke ambitie voor een toekomstbestendige woningvoorraad samen met het flexibele woningbouwprogramma en de provinciale speerpunten voor de woningbouwprogrammering. De onderwerpen kwamen ’s avonds ook aan de orde bij de gemeenteraad.

Ondernemers ervaren veel spanning op de woningmarkt en willen goede huisvestingsmogelijkheden voor hun werknemers. Ook vinden ze het belangrijk om jongeren te kunnen blijven binden aan de regio. Wethouder Hanemaaijer erkent deze punten en geeft aan dat de gemeente realistisch ambitieus is als het gaat om het woonprogramma: “Het flexibele woonprogramma gaat niet alleen om het aantal woningen. Aantallen die overigens niet lineair verdeeld hoeven te worden, maar liever meer naar behoefte. Het gaat nadrukkelijk ook om de kwaliteit van wonen en innovatieve oplossingen.” Ze vroeg de ondernemers om hierover mee te denken. Dat resulteerde meteen in enkele ideeën die de komende periode samen verder worden verkend. Het is de bedoeling om in het najaar een vervolg te geven aan deze bijeenkomst, want de wens om hierin samen op te trekken werd gedeeld.

Gedeputeerde Fokkinga onderschrijft het belang van de samenwerking en benadrukte dat met name ook de transformatie van woningen voor goede oplossingen kan zorgen.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button