HoofdnieuwsRegionaal

Ondertekening realisatieovereenkomst ‘Gysbert Japicxstrjitte’ in Kollum

KOLLUM – Vrijdagochtend 9 december jl. vond in het gemeentehuis in Kollum de ondertekening plaats van de realisatieovereenkomst ‘Gysbert Japicxstrjitte’ te Kollum tussen de gemeente en woningcorporatie Thús Wonen. De gemeente start in januari 2017 met het bouwrijp maken van deze locatie. Ter plekke worden door Thús Wonen vijftien levensloopbestendige grondgebonden huurwoningen gerealiseerd.

“Dit is in tige wichtige stap foar de wenningbou yn Kollum. “Ik bin bliid dat no ek dit part fan Kollum fierder oanpakt wurdt”, aldus wethouder Jan Benedictus.

Directeur-bestuurder Jeannette Dekker van Thús Wonen kan zich hierin volledig vinden. “De goede samenwerking tussen de gemeente en Thús Wonen zorgt voor een mooie invulling van de lege plek in de Gysbert Japicxstrjitte”.

Samenwerking

Met de ondertekening van de realisatieovereenkomst geven de gemeente Kollumerland c.a. en de woningcorporatie Thús Wonen een vervolg aan de goede samenwerking. Het project Gysbert Japicxstrjitte is een belangrijk project binnen de herstructurering van de woningvoorraad. De afgelopen maanden is door beide partijen intensief gewerkt aan dit project. Ook zijn voorafgaand aan de ondertekening van de realisatieovereenkomst al belangrijke stappen gezet in de samenwerking. Een mooi voorbeeld hiervan is de recente ondertekening van de prestatieafspraken tussen de DDFK-gemeenten in de regio, de woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Fryslân en de huurdersvereniging Bewonersraad Friesland.

Planning project

Op basis van de planning van het project wordt het bouwrijp maken door de gemeente in de loop van januari 2017 gestart. Naar verwachting wordt de bouw van de huurwoningen medio maart gestart, waarna het project in de periode november/december 2017 afgerond is. De realisatie van dit herstructureringsproject is mede mogelijk door de inzet van provinciale ISV-subsidie.

Eigen Foto

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button