Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Ondertekening woonakkoord Kollumerland c.a. 2012 t/m 2016

KOLLUM  Op donderdag 12 juli 2012, ’s middags om vier uur wordt in het gemeentehuis te Kollum een woonakkoord tussen de gemeente Kollumerland c.a. en de woningcorporaties Thús Wonen en WoonFriesland getekend.

 

Voor de gemeente tekent burgemeester Bearn Bilker, voor Thús Wonen directeur-bestuurder de heer Roelof Kuik en voor WoonFriesland regiomanager Wonen, mevrouw Tjitske Damstra.

 

Dit woonakkoord beschrijft de afspraken tussen de gemeente, Thús Wonen en WoonFriesland in het kader van het Woonplan Kollumerland c.a. 2012 – 2016. Centraal in de prestatieafspraken en het woonplan staat de keuze voor het opwaarderen van de bestaande woningvoorraad en woongebieden, leefbare kernen en een gecombineerde aanpak op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

 

Daarnaast hebben partijen in het woonakkoord duidelijke afspraken gemaakt over het woonprogramma, de herontwikkeling van plangebieden, duurzaamheid en de kwantiteit en kwaliteit van de woningvoorraad.

 

Het aangaan van dit woonakkoord betekent tevens dat voor de komende 5 jaar het huidige huurwoningenbezit in de dorpen overwegend in stand blijft. Hierbij is wel afgesproken, dat op basis van monitoring van het woningbezit zonodig bijstelling kan plaatsvinden.

 

Bij het toekomstbestendig(er) maken van de woningvoorraad zal er door de partijen veel aandacht worden besteed aan het verminderen van de energielasten van een woning in relatie tot de totale woonlasten. Dat leidt tot toekomstbestendig wonen naar wens!

 

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button