HoofdnieuwsRegionaal

Onderzoek naar 60 kilometer op de Skieding leidt tot vragen bij ChristenUnie

BUITENPOST – De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil van Gedeputeerde Staten (GS) weten waarom een onderzoek naar een 60-kilometer variant voor de N358 van Buitenpost naar de A7 wordt overwogen.  Aangrenzende gemeenten beschouwen de weg als belangrijkste ontsluitingsweg voor de regio op het snelwegennetwerk en wijzen de 60 kilometer variant al bij voorbaat af. Volgens hen zou het afwaarderen van de weg grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid en de bedrijvigheid van Noordoost Fryslân.

Diverse werkzaamheden aan de N358 worden genoemd in het uitvoeringsplan Verkeer en Vervoer van de Provincie Fryslân. In dit plan wordt echter niet gerept over een afwaardering van de weg. Wel staan er passeerstroken en wegverleggingen gepland om de doorstroming van zowel landbouwverkeer als snelverkeer goed te laten verlopen. De aanpassingen zijn bedoeld om de weg uiteindelijk verkeersveiliger te maken.

Het voornemen van de Provincie om de 60-kilometer variant te onderzoeken, leidt tot onrust op de gemeentehuizen van Kollumerland c.a. en Achtkarspelen. In beide raden werd unaniem een motie aangenomen waarin de Provincie wordt gevraagd van het voornemen af te zien. De ChristenUnie wil van GS weten hoe over het voorgenomen onderzoek is gecommuniceerd en of bewoners van de regio betrokken worden bij de plannen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N358.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button