HoofdnieuwsRegionaal

Ontwikkeling in ‘Hart van Kollum’

KOLLUM – Projectontwikkeling & Vastgoed en huurder Talant / Alliade, in het ‘Hart van Kollum’, achter ‘het oude gemeentehuis’ in het gebied Voorstraat, Putstraat en Eskesstraat in Kollum negentwintig appartementen en studio’s voor cliënten van Talant / Alliade. Na jaren van onderhandeling is er nu meer duidelijkheid. De gemeente is hier mee ingenomen. Voor haarzelf, maar zeker ook voor de omwonenden.

Wethouder Jan Benedictus is blij met de doorbraak. “In moai nij gebou yn it hert fan Kollum is wis in oanwinst. De kliënten fan Talant / Alliade sille der grif mei in soad wille wenje. Midden yn de mienskip, in plak wêr ’t se hearre”, aldus de wethouder.

Er is inmiddels gestart met de sloop van de gebouwen achter het ‘oude gemeentehuis’, ook wel ‘Huize Sytzama’ genoemd.
De omwonenden worden nauw betrokken bij het project en waar mogelijk wordt rekening gehouden met hun wensen. De hoogte van het nieuwe gebouw zal iets lager zijn als dat van ‘Huize Sytzama’. Dit heeft te maken met een goede ruimtelijk inpassing van het gebouw in de omgeving. Op woensdag 29 april 2015, ’s avonds van acht tot tien uur, wordt in de Colle in Kollum een inloopavond gehouden. Hier kan door diverse betrokken partijen informatie worden gegeven over de uitwerking van de plannen.

Wat vooraf ging  

De gemeente is vanaf 2003 in gesprek met WoonFriesland, de toenmalige eigenaar van het oude gemeentehuis over de invulling van de locatie. De woningcorporatie gaf later aan het terrein eerst niet te gaan ontwikkelen en was bereid tot verkoop.

Zorginstelling Talant liet blijken interesse te hebben om wooneenheden te clusteren en aparte kamers te bieden. Projectontwikkelaar Smeeing zag wel mogelijkheden in de ontwikkeling van het hart van Kollum / ‘Huize Sytzama’ met de bouw van zorgeenheden. Samen met Smeeing heeft de gemeente destijds, ieder voor de helft, het terrein met de gebouwen aangekocht.

Gezamenlijk werd gezocht naar partijen die konden participeren. Door de crisis was het erg lastig een projecteigenaar te vinden. De gemeente is blij dat dit nu gelukt is.

Volgende stap in opknappen centrum Kollum

Met het aanpakken van het project ‘Hart van Kollum’ wordt een volgende stap gezet in het opknappen van het centrum van Kollum.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button