HoofdnieuwsRegionaal

Opnieuw heftige discussie omtrent aansprakelijkheid sportverenigingen

BUITENPOST – Afgelopen donderdag werd in de raad van Achtkarspelen opnieuw gesproken over het verschuiven van de aansprakelijkheid richting de verenigingen. Kort samengevat, mocht er een ongeval gebeuren met opstallen (dug-outs, speeltoestellen etc.) dan wil het college dat de gemeente Achtkarspelen niet langer zelf aansprakelijk is maar de verenigingen. Indirect moeten de bestuursleden van de verenigingen dit dus zelf oppakken. Op dit moment is het nog zo dat de gemeente Achtkarspelen aansprakelijk is voor deze opstallen.

Debat
Tijdens het debat rondom de verschuiving van de aansprakelijkheid waren er twee duidelijke stromingen binnen de raad. De coalitiepartijen FNP, GBA en PvdA stonden achter het voorstel van het college op de aansprakelijkheid te verschuiven. Aan de andere kant stond het CDA die heel duidelijk stelling nam tegen deze verschuiving naar de sportverenigingen. CDA-raadslid Jouke Spoelstra: “Het CDA vindt het onbegrijpelijk dat het college ook gezien de recente historie in Twijzel de aansprakelijkheid wil verschuiven naar onze vrijwillige sportbestuurders in de gemeente.”

In het voorliggende raadsvoorstel is er voor de verenigingen ook de mogelijkheid opgenomen om tegen een forse vergoeding aan de gemeente de aansprakelijkheid niet op zich te nemen. Deze forse vergoeding betekent een kleine verdubbeling van de huur voor met name de kleinere verenigingen. Een negental vooral kleinere verenigingen namen via een open brief* aan de raadsleden dan ook duidelijk stelling. Zij wensen de aansprakelijkheid niet op zich te nemen en willen de aansprakelijkheid houden bij de gemeente. Echter de vergoeding die daarvoor moet worden betaald resulteert in een forse verhoging van de lasten en dit strookt niet met het ‘sportieve’ beleid van de gemeente.

Vervolg
Op verzoek van het CDA wordt hier pas op 10 december definitief over besloten. De partij wil in de tussentijd zelf nog in gesprek met de verenigingen.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button