HoofdnieuwsRegionaal

Ouderenzorg blijft behouden voor NoordOost Friesland

KOLLUM/DOKKUM – De curatoren hebben besloten dat de KwadrantGroep en ZuidOostZorg uit Drachten de ouderenzorg van Pasana gaan voortzetten. De doorstart zal in de maand mei zijn beslag krijgen. Daarmee komt een eind aan de onzekerheid die is ontstaan na het faillissement eind 2014 van Pasana Ouderenzorg. De KwadrantGroep en ZuidOostZorg vinden het van het grootste belang dat goede ouderenzorg en de werkgelegenheid in Noordoost Friesland behouden blijft. Daar gaan de organisaties samen aan werken. De KwadrantGroep en ZuidOostZorg zijn samen in staat om vrijwel alle zorgvoorzieningen van

Pasana Ouderenzorg voor de cliënten te behouden. “Het is onze eerste prioriteit om de zorg goed te regelen voor de huidige cliënten. Ook zullen we ervoor zorgen dat zij zoveel mogelijk de vertrouwde gezichten blijven zien,” aldus Roelof Jonkers, bestuurder KwadrantGroep.

 

Alle locaties behouden

De doorstart betekent dat de eerder met sluiting bedreigde locaties, De Stelp op Ameland, De Spiker in Ternaard en De Hale in Damwâld, kunnen worden behouden. Met betrekking tot Talma Hoeve in Feanwâlden gaan we onderzoeken hoe we daar in de toekomst de beste zorg kunnen bieden.

De Waadwente wordt doorgezet door ZuidOostZorg, de overige locaties (acht intramurale locaties en drie locaties voor dagopvang) door de KwadrantGroep. Het merendeel van de werkgelegenheid voor de Pasanamedewerkers kan met deze doorstart behouden blijven. Alle medewerkers worden hier op korte termijn persoonlijk over geïnformeerd.

Zorgvernieuwing

De organisaties zetten vooral in op zorgvernieuwing. De Waadwente in Dokkum wordt een verpleeghuis ‘nieuwe stijl’ gekoppeld aan het anderhalvelijnscentrum Sionsberg 2.0. Binnen een verpleeghuis ‘nieuwe stijl’ zijn de zorg en diensten erop gericht om cliënten zo snel mogelijk terug te laten keren naar huis. “We sluiten daarbij aan bij de behoeften en wensen van ouderen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen,” zegt Anke Huizenga, bestuurder ZuidOostZorg. In het Talma Hûs in Feanwâlden wordt een van de speerpunten dementie. De KwadrantGroep vindt het van groot belang te investeren in de kennis en zorg rondom dementie. Mede door de vergrijzing zal het aantal mensen met een vorm van dementie de komende jaren fors toenemen.

Duurzame oplossing ouderenzorg

De Kwadrant Groep en ZuidOostZorg blijven zelfstandige organisaties. Voor de doorstart van de Pasana Ouderenzorg is een gezamenlijke stichting opgericht. Door bij deze overname gezamenlijk op te trekken kunnen de organisaties een duurzame oplossing voor de ouderenzorg in Noordoost Friesland bieden. Zo zorgen we er samen voor dat goede zorg en ondersteuning, nu en in de toekomst, beschikbaar en toegankelijk blijft. De zorg wordt dichtbij de mensen in de dorpen en de wijken georganiseerd, waarbij de insteek kleinschalige teams is. Daarbij werken we nauw met huisartsen, gemeenten, wijk- en buurtinitiatieven en andere betrokkenen. De nieuwe organisatie neemt, nadat de NZa en ACM hun goedkeuring hebben verleend aan de doorstart, de dagelijkse leiding over van de Stichting Continuïteit Zorgverlening Friesland. Deze stichting was in November 2014 bij het faillissement in het leven geroepen door De Friesland Zorgverzekeraar. De stichting begeleidt de komende maanden de doorstart en handelt samen met de nieuwe eigenaren en de curatoren alle lopende zaken af.

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button