HoofdnieuwsRegionaal

Platforms Landschap, natuur en water gaan samenwerken in Noordoost Fryslân

NOORD – OOST FRYSLÂN – De thema’s Landschap, natuur en water worden geïntegreerd in de samenwerking van Netwerk Noordoost*). Hierdoor kunnen bestaande overlegstructuren worden opgeheven of beperkt en worden ondergebracht binnen Netwerk Noordoost. Er kan zo slagvaardiger worden geopereerd en er wordt een nieuwe impuls gegeven aan streekgericht (samen)werken. Daarnaast wordt de ambtelijke en bestuurlijke drukte aanzienlijk verminderd. Dit staat in het rapport ‘Grien en Blau yn Noardeast’. Gedeputeerde Kramer overhandigt dit rapport donderdag 13 maart a.s. aan vertegenwoordigers van partijen die bij de totstandkoming van dit rapport betrokken zijn geweest.

Maatschappelijke organisaties verbinden

Teije Dijk, voormalig gemeentesecretaris van Tytsjerksteradiel, heeft hiernaar in opdracht van de samenwerkende partijen binnen Netwerk Noordoost een onderzoek gedaan. Hij schreef het rapport ‘Grien en Blau yn Noardeast Fryslân’. Netwerk Noordoost is in 2012 van start gegaan als een samenwerkingsverband van de provincie en de gemeenten in Noordoost Fryslân. De verbinding met maatschappelijke organisaties staat vanaf het begin centraal. Dit speelt in het bijzonder op het gebied van natuur, landbouw en water omdat daar veel activiteiten en projecten spelen die andere ontwikkelingen raken. Zo kan er vaak werk met werk worden gemaakt. In het onderzoek zijn betrokken: Wetterskip Fryslân, de Noardlike Fryske Wâlden, de gebiedscommissies Achtkarspelen, Alde Feanen, Bûtenfjild, De Centrale As en Ferwerderadiel en De Nationale Parken Alde Feanen en Lauwersmeer.

Koppelen aan bestaande overlegstructuren

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er goede mogelijkheden zijn om de meeste organisaties en commissies te verbinden aan Netwerk Noordoost. Voor een aantal hiervan kan dat de komende tijd gebeuren, voor andere is het beter dat op een later moment te doen. Dit zal uiteindelijk leiden tot minder bestuurlijke drukte en meer integraal en slagvaardig handelen mede door bundeling van financiële middelen en coördinatie hierop vanuit Netwerk Noordoost. Praktisch en doelgericht werken staat hierbij voorop, zoals werken met mandaat, korte lijnen en informeel binnen een formeel kader. Dit kan door het instellen van een nieuwe themagroep Groen en Blauw voor natuur, landbouw en landschap binnen ANNO onder voorzitterschap van gedeputeerde Kramer. Het is de bedoeling dat deze opzet ook gebruikt gaat worden voor de andere streekagenda’s in Fryslân.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button