112HoofdnieuwsRegionaal

Relatief rustige jaarwisseling in Noardeast-Fryslân

DOKKUM – De overgang van 2020 naar 2021 is in Noardeast-Fryslân overwegend rustig verlopen. Een paar opvallende zaken waren de inzet van de Mobiele Eenheid in Marrum en de inworp van een voorwerp in het politiebureau van Dokkum. De brandweer is diverse keren uitgerukt voor het blussen van branden. De geschatte schade aan diverse objecten is op dit moment € 20.000,-.

Burgemeester Johannes Kramer is redelijk tevreden over het verloop van de jaarwisseling. Wat beslist niet getolereerd wordt is het hinderen van hulpverleners die hun werkzaamheden verrichten. “As der dan ek noch bygelyks mei fjoerwurk, bierfleskes as stiennen smiten wurdt, dan is men twa stappen te fier”, neffens de boargemaster. “Dyjingen dy’t dat dien hawwe, rop ik op om sels by de brânwar te gean. Dan krijt men wol troch hoe ûnrjochtfeardich dit gedrach is”.

Oudjaarsdag begon in Noardeast-Fryslân met de onrust in Anjum. Hier werd de ME ingeschakeld. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De dag verliep verder met een drukke ochtend en een iets rustiger middag. ’s Avonds en ’s nachts was het weer drukker. Er waren brandjes in onder andere Engwierum, Kollum, Westergeest, Ferwert, Burdaard, Ternaard, Kollumerzwaag, Oudwoude, Veenklooster en Marrum. Meestal betrof dat branden met houtafval, auto’s, autobanden en caravans.

Marrum
In Marrum werd de ME ingeschakeld nadat hulpverleners werden bekogeld met bierflesjes en vuurwerk. Bovendien dreigde door de hitte van een brand, een woning vlam te vatten. Ingrijpen door de ME werd noodzakelijk geacht. Er zijn aanhoudingen verricht.

Politiebureau Dokkum
In het politiebureau in Dokkum werd rond 01.00 uur een voorwerp naar binnen gegooid. Er was sprake van veel rookontwikkeling. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.

Schade

De schade aan wegen (door brandbulten), prullenbakken, bushokjes, verkeersborden, openbaar groen en kolken wordt in eerste instantie geschat op een bedrag van € 20.000,-. Dit kan nog wijzigen, omdat bepaalde schade pas later aan het licht komt.

Dank

Burgemeester Kramer spreekt zijn dank uit richting hulpverleners voor de inzet en waakzaamheid, maar ook aan de mensen uit zijn organisatie die veel werk hebben van de voorbereidingen, tijdens de jaarwisseling en daarna. Tevens een compliment voor de diverse carbidschietploegen die zich goed aan de regels hebben gehouden. “Wy binne al betiid begûn mei de tariedings foar de jierwiksel mei benammen de carbidsjitploegen. Dat hat neffens my fertúten dien. It wie hiel lestich dit jier mei de corona, mar mei mekoar hawwe wy der dochs noch wat fan meitsje kinnen. Dêr bin ik wol grutsk op!”, zo geeft de burgemeester aan.

Wensen

College, raad en medewerkers van de gemeente Noardeast-Fryslân wensen iedereen heel veel gezondheid, geluk en voorspoed toe.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button