HoofdnieuwsRegionaal

Ruimer aanbod voor havo-leerlingen Dalton Dokkum en !mpulse Kollum

DOKKUM/KOLLUM – De succesvolle samenwerking tussen Dalton Dokkum en !mpulse Kollum wordt verder uitgebouwd. De havo-leerlingen van beide middelbare scholen krijgen de mogelijkheid examen te doen in een nog groter aantal keuzevakken. ,,Met het bredere pallet kunnen we nóg beter inspelen op de ontwikkeling van de talenten van onze leerlingen.”

De uitbreiding van het aanbod keuzevakken waarin de leerlingen van beide scholen straks ook een diploma kunnen halen, omvat een viertal studierichtingen. Muziek, Spaans, drama en bewegen, sport en maatschappij (BSM) worden toegevoegd aan de lijst met examenvakken. ,,Wij bouwen verder aan aantrekkelijk, eigentijds en goed onderwijs”, aldus de directeuren Sipke Saakstra (Dalton Dokkum) en Bea Kroeze (!mpulse Kollum) over de nieuwe stap.

Sinds de zomer van 2018 werken Dalton Dokkum en !mpulse Kollum – beide onderdeel van scholengemeenschap Piter Jelles – samen in de havo-bovenbouw. In dat jaar ging eerstgenoemde school van start met het aanbieden van havo voor de bovenbouw. Om de nodige body en een meerwaarde te creëren, ging de Dokkumer school om tafel met !mpulse Kollum. Hier is het al vanaf 2006 mogelijk een volledige havo-opleiding te volgen.

Door tal van overeenkomsten op diverse vlakken zou een samenwerking zeker mooie vruchten gaan afwerpen, zo was de inschatting. ,,Onze scholen lijken op elkaar. Er is sprake van kleinschaligheid, een vergelijkbaar pedagogisch klimaat, er zijn korte lijnen en een sterke betrokkenheid van docenten, leerlingen en ouders/verzorgers. Ook zijn de resultaten goed.” Daarnaast gingen Dalton Dokkum en !mpulse Kollum onbevangen met elkaar in zee, zonder allerhande apen en beren op het samenwerkingspad te zien. ,,De insteek was: we gaan het doen, dit kúnnen wij.”

Anderhalf jaar later blijkt die gedachte niet verkeerd te zijn geweest. Integendeel. De havo-samenwerking gaat crescendo. Dagelijks volgen havo-leerlingen van Dalton Dokkum kunstvakken, scheikunde, natuurkunde, biologie en bedrijfseconomie op de Campus Kollum, het gloednieuwe onderkomen van !mpulse Kollum. De scholieren worden vervoerd met een busje, dat op een dag twee keer heen en weer rijdt.

De kinderen van beide scholen kunnen uitstekend uit de voeten met de samenwerking. Ze zijn enthousiast, weten Saakstra en Kroeze. ,,Onze leerlingen hoor je niet. Het is normaal; ze vinden het geen probleem om op de andere school te zijn”, aldus Saakstra. Kroeze stelt dat de ‘Kollumer havo- en vwo-scholieren’ het heel erg leuk vinden dat ze les krijgen met leeftijdsgenoten uit Dokkum. ,,Bij de keuzevakken zijn onze klassen van circa tien naar een kleine twintig leerlingen gegaan. Wat een gezelligheid. Dit gaan we niet meer terugdraaien.” Sterker nog, het is de bedoeling dat komend cursusjaar ook bovenbouwleerlingen van Kollum richting Dokkum gaan voor het volgen van lessen. Daarbij gaat het om de keuzevakken muziek, drama en BSM.

Het zoeken van de verbinding heeft behalve voor de scholieren ook voor de docenten een enorme meerwaarde opgeleverd. ,,De collega’s leren veel van elkaar. Er is volop uitwisseling van knowhow.” De culturen van Dalton Dokkum en !mpulse Kollum sluiten goed op elkaar aan, aldus Saakstra en Kroeze. ,,Er komt veel positieve energie en inspiratie vrij. Met elkaar doen we mooie dingen.”

De uitbreiding met havo-bovenbouw heeft bij Dalton Dokkum ook geleid tot een grotere instroom van leerlingen. Deze leerrichting groeide met maar liefst vijftig procent. Saakstra: ,,We hadden niet durven inschatten dat het zo goed zou uitpakken. Alle lof voor de teams en de leerlingen.”

Ondanks al krimpprognoses voor de regio Noordoost-Friesland maakte de Dokkumer school in de afgelopen vier jaar sowieso een flinke groei door van tweehonderd leerlingen naar een aantal van 325. ,,De verwachting is dit aantal toeneemt tot 350”, aldus Saakstra over de rooskleurige toekomst van Dalton Dokkum dat behalve havo ook de leerrichtingen vmbo-k+ en vmbo-tl (mavo) in huis heeft.

Bij !mpulse Kollum – dat naast havo ook vwo en vmbo-tl (mavo) aanbiedt – is eveneens al langere tijd sprake van een stijging van het leerlingenaantal. Voor komend cursusjaar is een groei met zo’n dertig leerlingen het vooruitzicht. ,,Het geeft aan dat we goed bezig zijn en dat het onderwijs gewaardeerd wordt”, stellen Saakstra en Kroeze. ,,Beide scholen leveren maatwerk, nemen de leerlingen serieus en geven hen vertrouwen. Deze werkwijze werpt z’n vruchten af.”

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button