Regionaal

Samen tegen eenzaamheid in de ‘Kom erbij-week’ van 1 t/m 8 oktober 2019

KOLLUM/DOKKUM – Meer dan één miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid te maken krijgen. Eenzaamheid staat los van het aantal contacten dat iemand heeft. Iemand die alleen is, hoeft niet eenzaam te zijn en iemand met veel sociale contacten kan zich toch eenzaam voelen. Vaak heeft eenzaamheid meer te maken met de betekenis van de contacten en de zingeving die iemand ervaart.

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel organiseren van 1 t/m 8 oktober de ‘Kom erbij-week’. Dit doen de gemeenten samen met Timpaan Welzijn, Stichting Welzijn Het Bolwerk en het gebiedsteam en de buurtsportcoaches van de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Dit jaar is het thema: ‘Zingeving’. “Iensumens is net altyd bûn oan hoefolle sosjale kontakten at immen hat. Mei dizze wike hoopje wy dat dêr each foar komt en dat dêr wurk fan makke wurdt”,aldus wethouder Jouke Douwe de Vries van Noardeast-Fryslân. “De wichtichste saken foar wolwêzen binne der ta dwaan en der by heare. Dêryn kin gearwurking tusken gemeentes en harren ynwenners fan grutte betsjutting wéze”, zo legt wethouder Kees Wielstra van Dantumadiel uit.

Themamiddag ‘zingeving’
Op donderdag 3 oktober is er voor mensen uit het werkveld een themamiddag in MFC De Beijer in Rinsumageast.  Riny Ekkel van stichting Zinportaal vertelt over het belang van zingeving  en hoe gesprekken over levensvragen voor mensen bijdragen aan de kwaliteit van leven bij ouderen.

Tevens wordt op deze middag verteld over de  nieuwe ontwikkeling ‘zingeving op recept’. Mensen van 50-plus met levensvragen en mensen die in de laatste levensfase verkeren kunnen worden doorverwezen door huisartsen en zorgprofessionals naar geestelijk verzorgers voor een aantal ‘zingevende’ gesprekken. Dit concept zal de komende tijd worden uitgerold over Friesland door Ros Friesland en Zinportaal.

Mensen willen zin ervaren in de wereld en de omstandigheden waarin ze zich bevinden

De ervaring van een zinvol leven zorgt ervoor dat ze sterker worden, meer veerkracht hebben en beter kunnen omgaan met moeilijke omstandigheden en tegenslagen in het leven. Zingeving heeft dus een beschermende werking.

 Diverse activiteiten

Enkele voorbeelden van activiteiten die tijdens de ‘Kom Erbij-week’ worden georganiseerd.

 • 1 oktober 2019
  Museum de Sûkerei, Trekwei 8a te Damwâld
  Museum De Sûkerei in Damwâld wil aansluiten aan bij het landelijke

project ‘Onvergetelijk museum”. Zij verzorgen in de Kom Erbij Week een bezoek/rondleiding/ontmoeting voor dementerenden.
Samen genieten van een speciale rondleiding of een ‘ronde’ tafelgesprek, waarin de cultuurhistorische collectie van het museum gebruikt wordt als aanleiding om betekenisvolle gesprekken te voeren.

 • 1 oktober 2019
  Doopsgezind-Remonstrantse kerk, Legeweg 14, 9101 MC Dokkum,
  30 tot 21.00 uur
  Een dialoog over eenzaamheid en homoseksualiteit door COC, DoRe kerk Dokkum en stichting Welzijn het Bolwerk,19.00 uur inloop met koffie.

  2 oktober 2019

 • De Buurtkamer Kollum (kringloopwinkel Raderwerk)10.00-12.00 uur
  (koffie/thee en gezelligheid) en 00-13.00 uur een warme maaltijd voor €2,50 (voor maaltijd opgeven in de winkel of via [email protected] of tel. (0511) 70 02 04)

 

 • 6 oktober 2019
  Verzorgingshuis Foswert, 15.00 uur
  Een optreden van het duo Bauke en Campbell grandcafé Ut en Thús. Een spannend luisterprogramma van zelfgemaakte liedjes in het Fries en Stadsfries, recht uit het hart. Vaak vrolijk en met humor, soms ernstig of kritisch. Entree is gratis, consumpties voor eigen rekening.

Meer informatie over de activiteiten is te vinden op de websites van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Ook kunt u terecht op de Facebooksites van beide gemeenten. U vindt hier ook een volledig overzicht van de activiteiten.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button