Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Samengaan medische staven belangrijke stap bij volledige integratie ziekenhuizen Drachten en Dokkum

DRACHTEN/DOKKUM – Afgelopen week zijn de besturen van de medische staven van de ziekenhuizen Nij Smellinghe (Drachten) en De Sionsberg (Dokkum) officieel samengegaan. Op interimbasis welteverstaan.  Stafvoorzitter Marijke Lobbes:  “Dit is een belangrijke stap in het proces om te komen tot een volledige integratie van beide ziekenhuizen. Op 1 september 2012 fuseerde Nij Smellinghe op bestuurlijk niveau  met Zorggroep Pasana, waarvan ziekenhuis De Sionsberg deel uit maakt. Sindsdien wordt er hard gewerkt om alles vorm en inhoud te geven. Doel van de fusie is te komen tot één zorgorganisatie met ziekenhuizen op twee locaties. Daar zijn we hard naar op weg.”

Marijke Lobbes:  “Essentieel onderdeel binnen dit fusietraject is het vormgeven van het medisch profiel en het medisch beleidsplan. De besturen van de medische staven van Nij Smellinghe en De Sionsberg hebben de intentie uitgesproken gezamenlijk invulling te geven aan dit profiel en bijbehorend beleidsplan en streven hierbij volledige integratie van de medische staven na.  Daar hoort de oprichting van dit overkoepelend stafbestuur bij.”

Proces vol uitdagingen en ingewikkeldheden

Dat integreren van de twee medische staven lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. “Het is een proces vol uitdagingen en ingewikkeldheden. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen in werkwijzen, cultuur en visie. Daarnaast hebben we te maken met financiële verschillen tussen maatschappen en specialisten in loondienst. Het overkoepelend stafbestuur a.i. zal bij dit proces een coördinerende rol spelen om, gedragen door beide medische staven, de medische integratie zo soepel en spoedig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zal het stafbestuur a.i. een belangrijke rol spelen bij het samenvoegen van commissies en werkgroepen om uiteindelijk te komen tot één ziekenhuisorganisatie met één medisch kwaliteitssysteem.”

Ook bij de andere processen, die invulling geven aan de fusie van de twee ziekenhuizen, zal het stafbestuur a.i. een coördinerende rol spelen. “Daar zorgen wij voor noodzakelijk inbreng vanuit de medisch specialisten. Bij de inrichting van het compacte ziekenhuis ‘De Sionsberg’ is bijvoorbeeld, naast bouwkundige aspecten, de inbreng van de dokter die in het compacte ziekenhuis gaat werken echt wel nodig. Hij heeft namelijk kennis van wat hij nodig heeft om dat werk te kunnen doen. Feitelijk is dat essentieel om uiteindelijk de kwaliteit van zorg en service naar de patiënt zo goed mogelijk te kunnen optimaliseren.“

Tijdelijk stafbestuur om zaken goed voor te bereiden

Marijke Lobbes: “Het integratieproces kost tijd en vergt de nodige juridische wijzigingen. Om dit proces goed voor te bereiden en te coördineren, is een tijdelijk overkoepelend stafbestuur een logische keuze. Dat biedt ons ook de ruimte om op een later tijdstip nog aanpassingen in de structuur en samenstelling van de nieuwe medische staf door te voeren.

In het interimbestuur zitten alle leden van de stafbesturen van Nij Smellinghe en De Sionsberg. Er is een dagelijks bestuur gekozen met Marijke Lobbes (Nij Smellinghe) als voorzitter en Martijn Möllers(De Sionsberg) als vice-voorzitter. Esther Hessels is secretaris van dit dagelijks bestuur, waarin Linda Leer als lid ook zitting heeft.

Beide stafbesturen blijven ook hun werk nog doen

De beide stafbesturen blijven in hun ziekenhuizen ook nog gewoon de functies vervullen die zij daarvoor uitoefenden, met behoud van de daarbij behorende bevoegdheden. Dit betekent dat het overkoepelend stafbestuur a.i. deze bevoegdheden ook heeft. Er zal voor worden gewaakt dat er steeds in beide medische staven voldoende draagvlak is voor te nemen beslissingen.

Prioriteiten

Prioriteit bij de medische integratie heeft het formuleren van de basis voor het medisch profiel en het medisch beleidsplan voor de twee ziekenhuizen in de fusie-organisatie. Daar gaat het overkoepelend stafbestuur a.i. dus het eerst mee aan de slag. Dit medisch profiel en beleidsplan zorgt voor de kaders waarbinnen de integratie van vakgroepen/maatschappen zijn beslag kan gaan krijgen en katalyseert dit proces.

Vanaf 2014 gaat er definitief gewerkt worden vanuit één medische staf voor beide ziekenhuizen.

 

foto van de nieuwe overkoepelende medische staf

Nij Smellinghe/De Sionsberg a.i.:

Achterste rij v.l.n.r.: Annet Brandsma (secretaresse medische staf), Martijn Möllers, Robert Damstra, Inge Pesch

Middelste rij v.l.n.r.: Linda Leer, Marijke Lobbes, Jaap Karsten, Lot Jansen

Vooraan Esther Hessels

Op de foto ontbreken Henk Los en Kees Demmendaal

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button