HoofdnieuwsRegionaal

Samenscholingsverbod in delen van Damwâld

DAMWOUDE Vanwege overlast heeft de burgemeester in delen van Damwâld een samenscholingsverbod ingesteld.

De burgemeester van de Gemeente Dantumadiel heeft op grond van artikel 2.1 Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2011 besloten dat er met ingang van 19 juli 2012 tot 3 september 2012 een samenscholingsverbod, in de door de burgemeester aangewezen gebieden in Damwâld, geldt. Het samenscholingsverbod geldt kort samengevat in het hertenpark dat is ingesloten door de Badhuswei, Dr. J. Botkepaad, Mr. P.T. van der Herbergloane tot en met de afslag Halewei en geldt ook in het bos van Staatbosbeheer, gelegen naast de sportvelden van de voetbalvereniging.

Vanaf 19 juli 2012 is het in deze gebieden verboden na 22.00 uur tot 7.00 uur met vier of meer personen aanwezig te zijn, indien redelijkerwijs kan worden
aangenomen, dat deze groep een bedreiging van de openbare orde met zich meebrengt, kan brengen of zal brengen. Degene die zich bevindt in een groep, is verplicht op een bevel van een ambtenaar van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen. Negeren van het bevel heeft strafrechtelijke gevolgen, zoals vastgelegd in artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. Wordt dit verbod overtreden dan riskeert men een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van maximaal € 3.350,-. Van 19 juli 2012 tot en met 26 juli 2012 geldt een waarschuwingsperiode. De bij de gemeente bekende overlast veroorzakende jongeren zijn op woensdag 18 juli 2012 gewaarschuwd met een sms over het samenscholingsverbod dat op 19 juli 2012 ingaat.

Het besluit ligt met ingang van 19 juli gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Algemene Juridische Zaken, Hynsteblom 4, 9104 ZG te Damwâld, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur (met uitzondering van vrijdag). Belanghebbenden kunnen met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit gedurende een termijn van zes weken bezwaar aantekenen bij de burgemeester, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en te zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button