HoofdnieuwsRegionaal

Scholenbouw in Kollum

KOLLUM – In het kader van de verkiezingscampagne gaan de PvdA kandidaten elke zaterdag langs de deuren in de diverse dorpen van onze gemeente. Vooral om de inwoners te vragen wat er speelt in die dorpen en wat zij zelf graag zouden willen veranderen of juist behouden. Natuurlijk kunnen er dan ook vragen gesteld worden en zeer regelmatig duikt de vraag op hoe dat nu precies zit met dat scholenproject in Kollum en of de gemeente daar niet veel te veel hooi op de vork neemt.

Langs deze weg willen wij proberen de inwoners van Kollumerland uit te leggen wat er gaat gebeuren, wat dat de gemeente gaat kosten en hoe dat zo kan. Allereerst, de gemeente is hoe dan ook verantwoordelijk voor onderwijshuis-vesting. In alle dorpen is het onderhoud van scholen goed tot zeer goed, met uitzondering van die in Kollum. Omdat men daar al jaren bezig is een plan te maken voor nieuwbouw van de Koningin Julianaschool en de Professor Casimirschool is daar al tijden niets gebeurd. Aangezien niet duidelijk was of ook de Prins Bernhardschool mee zou gaan is daar ook sprake van achterstand. Tot zover het basisonderwijs.

Voor het Voortgezet Onderwijs geldt misschien nog wel meer dat er in zwaar verouderde gebouwen les moet worden gegeven. Daar is nieuwbouw ook keihard nodig, anders zou het Voorgezet Onderwijs wel eens uit Kollum kunnen verdwijnen. Dus er zou voor tenminste 4 en misschien wel 5 scholen nieuwbouw moeten worden gerealiseerd. Hiervoor heeft de gemeente Kollumerland ca geen geld. Tenzij er een nieuwe manier komt om het geheel te financieren.

En na lang zoeken is die gevonden. In de wereld van het grote geld zijn de bedragen die we in Kollum nodig hebben een peuleschil, maar hoe krijg je ze naar Kollum. Om derde wereldlanden aan financiering te helpen heeft de VN een set regels opgesteld waarmee op een verantwoorde manier tegen zeer lage rendementen kan worden geïnvesteerd. Tot onze verrassing bleek deze financieringsvorm ook toepasbaar in Europa, in Nederland, in Kollum. Als het maar volgens die VN regels gaat, dus duurzaam, met groot maatschap-pelijk effect en draagvlak.En dat geldt hier.

Het gaat om onderwijs, in combinatie met een gemeen-schapscentrum, een bibliotheek en kinderopvang. Een totaalinvestering van zo’n 12 miljoen. Geld dat de gemeente niet heeft en met de huidige wetgeving ook niet meer mag lenen. Dus verzorgt een externe financier de bouw en gaat de gemeente de schoolgedeelten huren. Daarnaast gaan gemeenschapscentrum, bibliotheek en kinderopvang hun ruimten huren en brengen de scholen het hun ter beschik-king gestelde onderhoudsgeld in. Met dat totaalbedrag is er een rendement bereikt dat normaal gesproken niet genoeg is, maar in deze constructie wel.

Waarom. Omdat de financier, geheel volgens de VN-regels, al in het voortraject de winst heeft gemaakt. Met een bescheiden startbedrag kan veel geld verdiend worden. Een deel daarvan komt ter beschikking van projecten als het project in Kollum. En de gemeente betaalt langdurig huur, maar niet meer. Daarom beschouwt het college dit als een „boppeslach” en heeft ze dit zo aan de raad voorgelegd. Er moet nog het nodige geregeld worden, maar tussen nu en 2017 verwachten we toch het onderwijs in Kollum bijna volledig in een nieuw modern jasje te steken.

 

Paul Maasbommel, Wethouder en lijsttrekker PvdA Kollumerland

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button