HoofdnieuwsRegionaalSport

Slotavond k.f. de Trochsetters in Ee , met o.a. huldiging de frouljus PC winnaars

EE – Het kaatsseizoen 2012 is afgesloten met een feest, slot – en vrijwilligersavond. De competitie prijzen voor de jeugd en de senioren zijn uitgedeeld. Bij de welpen 1e. prijs voor Esther Postmus, 2e. is geworden Tineke Borger en 3e. ging naar Chantal vd Veen. De jongste groep de 1e prijs voor Femke Haaksma, de 2e voor Yorik v d Hoek, en de
de 3e voor Kristine Postmus. De oudste groep ging Meindert de Jong met de wisselbeker naar huis, de 2e prijs voor Anna Bouma en de gedeelde  3e prijs voor nicht en neef Tessa en Riemer Hoekstra. Trainer Sip Jaap Bos met zijn assistenten Anne Geert Krol, Louise Krol en Krista Hoekstra werden ook bedankt voor hun geweldige inzet. De winnaars bij de damescompetitie zijn Aaltje Sipma-Minnema met 49 punten,  2e Rennie Schreiber met 64 punten en als 3e Grietine Krol met 49 punten. Bij de heren was wederom de winst voor Eelke Idsardi met 66p en de 2e voor Sipke Meindersma met 52p en de 3e prijs ging naar Gauke Bouma met 41 punten. De 2e prijs op het NK in Grou en 3e prijs in de Frieslandbank Cup werden de dames Froukje Wolters, Louise Krol, Metsje Sipma, Sjoukje Visser,Aukje van Kuiken met hun coach Klaas Sipma door de k.f. de Trochsetters voor het behalen van deze prijzen een glazen sculptuur aangeboden. De de 3e prijs Frieslandbank Cup betekende € 500.00 voor hun k.f. in Ee. De dames PC winnaars zijn door k.f. de Trochsetters Ie e.o. gehuldigd. Uit naam van de kaatsvereniging sprak Klaas Sipma de dames Marije Hiemstra, Imke van der Leest beiden uit de Easterein en Aukje van Kuiken uit Kollumerpomp toe. Hij overhandigde de dames een glazen sculptuur, plus een mooi boeket bloemen in een vaas geschikt. Voor de trainer Durk van der Leest en coach Marja Vaartjes ook een boeket in een mooie grote vaas en een presentje. Uit naam van  de gemeente Kollumerland deed wethouder dhr. J. Boerema het woord en  bood de dames een fotoboek van de gemeente en een vvv bon aan. Voor de PC koningin Aukje van Kuiken overhandigde dhr. J. Boerema namens de burgemeester van Kollumerland c.a. Dhr. B. Bilker nog een bos bloemen.

Uit naam van de k.f. de Easterein sprak dhr. Ype Tiemersma en kregen de dames en trainers bloemen aangeboden. De ouders van Marije, Imke en Aukje hadden de winnende shirts in een lijst voor het winnende trio. Voor Aukje waren er nog een paar extra mooie cadeau`s  i.v.m. het behalen van de 4 wimpels (klaverke4) Julius de Jong bood namens het bestuur en de leden van de k.f. de Trochsetters een spiegel met inscriptie aan voor het behalen van deze 4 wimpels. HB lid Dhr. Tjeerd Dijkstra deed dat namens de KNKB en kreeg Aukje het echte zilveren kleinood de stander met de zilveren 4 wimpels uitgereikt. Bij deze uitreiking werden Klaske de Jong en Sjoukje Visser ook aangehaald en een bloemetje overhandigd. 3 van de 4 overwinningen heeft Aukje met Klaske en Sjoukje behaald. Als afsluiter kwamen de 3 broers Brandsma Lieuwe, Pieter en Johannes, zij zongen met een eigen gemaakt lied het winnende partuur toe. Als Aukje de frouljus PC een keer zou winnen, dan zouden de Brandsma`s zingen, en die belofte zijn ze nagekomen. Aukje bedankte een ieder ook namens Marije en Imke voor de geweldige huldiging met veel bloemen en cadeau`s. Het feest werd voortgezet door troubadour Anthony Long en onze eigen dj Renze de Jong.

Foto’s  : www.FotoBuKro.nl

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button