HoofdnieuwsRegionaal

Sportdorp Feanwâlden officieel gestart

FEANWÂLDEN – Met de ondertekening van het convenant is vandaag officieel gestart met het project Sportdorp in Feanwâlden. Met dit project zorgt de projectleider van het sportdorp dat lokale partijen, zoals scholen, sportverenigingen en de gemeente, samenwerken om zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen interesse en mogelijkheden structureel en vaker te laten sporten.

“De kracht van dit project is dat meerdere organisaties in Feanwâlden samenwerken op basis van een behoeftepeiling. Die vraaggerichte aanpak wil de gemeente op meerdere gebieden toepassen, eerst vragen waar de burgers behoefte aan hebben en dat gaan organiseren”, aldus wethouder Ronald Dijksterhuis. Op basis van de behoeftepeiling wordt in maart alvast gestart met hardlooptraining voor beginners. En ook voor beachvolleybal is belangstelling in Feanwâlden.

Elk dorp een sportdorp
Door Sportdorp worden accommodaties efficiënter benut en zijn dorpsinwoners actiever. Meer mensen worden lid van de sportvereniging en helpen mee als vrijwilliger. Dorpsinwoners hebben meer sociale contacten en de vereenzaming neemt af. Elk dorp met een sportaccommodatie en meerdere sportverenigingen kan een Sportdorp worden. Sport Fryslân wil uiteindelijk zoveel mogelijk Sportdorpen in Friesland opzetten zodat zoveel mogelijk dorpsbewoners in beweging komen.

Het concept slaat aan in Fryslân. Bestaande verenigingen zijn blij met nieuwe aanloop en uitbreiding van activiteiten. Inwoners voelen zich betrokken bij de aangeboden activiteiten. De organiserende projectgroep weet dat er animo voor een activiteit is omdat er vraaggericht wordt aangeboden. Dat zorgt meteen voor draagvlak en continuïteit bij de opzet van de activiteit. Deelname aan de activiteiten versterkt de banden in het dorp. Of het nu een sportieve of culturele activiteit is, het zet inwoners letterlijk in beweging, ook al gaat het soms om activiteiten die niet voor de hand liggen. Sportdorp is als pilot eerder ook opgezet in Gorredijk, Wytmarsum en Warns.

Het convenant werd in de sporthal in Feanwâlden ondertekend door wethouder Ronald Dijksterhuis en zes vertegenwoordigers van partners in de stuurgroep: gv Veenwouden (gymnastiek), kv Veenwouden (korfbal), tc de Sanjes (tennis), volleybalvereniging sc Veenwouden, Stichting Ouderenwerk Veenwouden en Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden/Veenwoudsterwal e.o.

Foto: Nanne Nicolai

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button