HoofdnieuwsRegionaal

‘Streekhûs Noardeast Fryslân’ als eerste streekhuis in Fryslân officieel geopend

NOORDOOSTFRYSLÂN – Op maandag 5 november heeft gedeputeerde Johannes Kramer het Streekhûs Noardeast Fryslân als eerste streekhuis in Fryslân geopend. Dit deed hij samen met de burgemeester van Tytsjerksteradiel, Eric ter Keurs, namens de gemeenten in Noordoost Fryslân en de voorzitter van de Ondernemers Federatie (ONOF) Henri Geursen. De opening vond plaats tijdens een bijeenkomst voor bestuurders, raads- en Statenleden en andere betrokkenen in Noordoost Fryslân. Zij lieten zich door deze bijeenkomst informeren over de projecten en de samenwerking voor de toekomst van de regio.

 

Interactief

Bestuurders, raads- en Statenleden kregen tijdens een interactieve bijeenkomst informatie over de verschillende projecten en organisaties die een bijdrage leveren aan de toekomst van Noordoost Fryslân. Zo waren er presentaties van (de Agenda) Netwerk Noordoost, Gebiedsontwikkeling De Centrale As, Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, ANWB/VVN, Plattelânsprojekten, De Kenniswerkplaats, Vital Rural Area en regiomarketing, Súd Ie, Demografische ontwikkelingen en het Wetterskip.

 

Agenda Netwerk Noordoost voorbeeld van streekagenda in Fryslân

Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde toekomst voor Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. Netwerk Noordoost is een samenwerking tussen de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel , Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân en maatschappelijke organisaties.

 

Het werken met streekagenda’s is een nieuwe samenwerkingsvorm, waarmee de Kooperaasje in de plattelandsgebieden gestalte krijgt. De Agenda Netwerk Noordoost is een voorbeeld van een streekagenda en is daarmee een uitvoeringsagenda voor de komende vijf jaar die zich ook daarna verder zal ontwikkelen. De provincie stelt de komende jaren samen met overheden en partijen uit de streek voor elk gebied streekagenda’s op.

 

Streekhûs

Het Streekhûs Noardeast Fryslân biedt ruimte voor ontmoeting en is een flexibele werkplek voor allen die een bijdrage leveren aan de Agenda Netwerk Noordoost. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, betrokkenen bij een project, deelnemers aan werkgroepen, medewerkers van instanties, provincie, Wetterskip en gemeenten, werken er gezamenlijk aan projecten.

 

Symbool voor samenwerking

Volgens gedeputeerde Kramer staat het Streekhuis symbool voor de samenwerking: “Mei-inoar hawwe wy yn Noardeast de koers foar de kommende 20 jier fêst steld,  dat yn oparbeidzjen yn in ynvestearringsprogramma foar de earste fiif jier  útwurke is. It is no de keunst om mei in maksimale ynset fan alle belutsenen dizze plannen fierder út te wurkjen en út te fieren. Sa geane wy it meast effisjint mei it jild om en krije wy droegen plannen klear, wêr’t de minsken yn Noardeast Fryslân  belang by ha. It Streekhûs stiet symboal foar dizze gearwurking!”

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button