HoofdnieuwsRegionaal

Teleurgesteld Fotocadeau ziet nieuw verkoopproces van Gemeentehuis Kollum met veel vertrouwen tegemoet

KOLLUM – Fotocadeau was dichtbij de aankoop van het gemeentehuis in Kollum. Zowel het college als de raad hebben na afweging van de biedingen immers beoordeeld dat Fotocadeau van de drie bieders als winnaar uit de bus kwam. Groot was dan ook de teleurstelling bij zowel de Directie als de medewerkers van Fotocadeau, dat de rechter daar vanwege vermeende fouten in het verkoopproces afgelopen woensdag een stokje voor heeft gestoken.

Dorpsbelang en HIM steunen Fotocadeau

Naast het feit dat zowel het college als de raad het pand aan Fotocadeau wilden verkopen, hebben zowel het Dorpsbelang van Kollum als de lokale ondernemersvereniging HIM publiekelijk hun steun aan Fotocadeau in het gemeentehuis betuigd via de media. Beide partijen die de mening van belangrijke groeperingen binnen de Kollumer gemeenschap vertegenwoordigen zouden ook graag zien dat de (inmiddels 151) arbeidsplaatsen voor Kollum behouden blijven.

“Fotocadeau heeft het beste plan”

Als je kijkt naar de gestelde eisen in de verkoopadvertentie van het gemeentehuis, denkt Fotocadeau het beste plan te hebben. Naast een aanzienlijk bedrag en het voldoen aan milieucategorie 1, neemt Fotocadeau immers aantoonbaar veel werkgelegenheid (1 van de gestelde eisen) mee. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat zowel het college als de raad voor Fotocadeau gestemd hebben.

Fotocadeau is voor transparantie

Fotocadeau is voorstander van, zoals de rechter aangeeft, een nieuw, zorgvuldig en transparant verkoopproces waarbij iedereen een gelijke kans krijgt. Wij roepen zelfs andere partijen op om mee te bieden, om op die manier zoveel mogelijk werkgelegenheid voor Kollum te behouden of te verkrijgen. Als blijkt dat na een eerlijke weging van de gestelde eisen blijkt dat een andere bieder beter scoort op de eisen, dan gunnen wij de betreffende partij dit mooie pand van harte.

Dezelfde eisen beter omschrijven en objectief toetsen

Fotocadeau is van mening dat de gestelde eisen bij een nieuw verkoopproces gelijk moeten blijven als de eisen die in de eerste ronde gesteld zijn. Als die betreffende eisen niet eenduidig genoeg omschreven zijn, dan stellen wij voor om dit, bij voorkeur door een onafhankelijke partij, vooraf helder en duidelijk te doen. Oftewel geen nieuwe spelregels, maar de bestaande spelregels helder, eenduidig en duidelijk omschrijven. De eenduidige eisen dienen aan het einde van het proces objectief getoetst te worden, eventueel ook weer door een onafhankelijke partij (bijvoorbeeld een notaris).

Huisvestingsprobleem

Het niet doorgaan van de aankoop van het gemeentehuis leidt bij Fotocadeau tot een huisvestingsprobleem. Het aantal arbeidsplaatsen was vorig jaar januari 125 (63,34 FTE’en) en is in het afgelopen jaar gegroeid naar 151 arbeidsplaatsen (92,21 FTE’en) in januari 2021. Als al deze mensen na Corona weer naar kantoor komen, dan hebben we voor zeker 30 mensen geen plek op onze huidige locatie. De omzet van Fotocadeau is in 2020 met 60% gegroeid en directie verwacht in 2021 tov 2020 weer een groei van 45%, wat inhoudt dat het aantal arbeidsplaatsen en FTE’en verder zal toenemen.

Het liefst vindt Fotocadeau een tijdelijke (tot we weten of we alsnog het gemeentehuis kunnen en mogen kopen) huisvesting in Kollum. Wellicht kan die tijdelijke huisvesting zelfs in het gemeentehuis, want het wrange is dat Fotocadeau afgelopen dinsdag een omgevingsvergunning (nr. 20202042) hebben verkregen om in het gemeentehuis te mogen vestigen.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button