HoofdnieuwsRegionaal

Thús wonen gaat bouwen na oproep PvdA Kollumerland c.a.

KOLLUM – Naar aanleiding van een briefwisseling tussen Thús Wonen en de PvdA Kollumerland c.a. heeft de woningcorporatie toegezegd dat er gebouwd gaat worden in Kollum Zuid-Oost. De braakliggende locaties zijn benoemd als strategische nieuwbouwlocaties. Oorspronkelijk is binnen deze strategie gepland dat uiterst 2019 er 23 nieuwbouwwoningen zullen worden opgeleverd. Echter recent is de nieuwbouwplanning heroverwogen en wordt vooreerst naast het benoemde saldo ook geopteerd voor nieuwbouw van 12-19 woningen in 2016-2017. Voorbereidingen voor deze nieuwbouw zullen in de loop van 2015 starten.

Tevens worden er plannen gemaakt voor onderhoud aan diverse huurwoningen. Voor de Bernhardlaan geldt dat de woningcorporatie gepland heeft dat de nummers 17 t/m 47, 51 t/m 79, 10, 12 en 18 t/m 40 er planmatig onderhoud aan de buitenschil wordt uitgevoerd. Ook wordt onderzocht om gelijktijdig bij de woningen het energielabel flink te verbeteren, naar gemiddeld label B. Voor de overige 14 woningen geldt dat er in 2012 planmatig onderhoud is uitgevoerd. Ook staat er voor 163 woningen in de Bernhardlaan, Joh. Bogermanstraat, Beatrixstraat, Eskesstraat, Eyso de Wendtstraat, Van Aylvastraat, Van Bootsmalaan, Van Riniastraat en de Van Scheltingalaan planmatig onderhoud aan de buitenschil op de planning 2015. Bij 75% van deze woningen zullen er ook energetische verbeteringen worden uitgevoerd.

Inzake het overlastprotocol het volgende. Thús Wonen hanteert een overlastprotocol dat in samenspraak met de huurdersvertegenwoordiging is opgesteld. Dit protocol voorziet in een stappenplan dat gevolgd wordt bij de bestrijding van overlast. Daarnaast wordt er jaarlijks de zogenaamde Thús-om-hús actie uitgevoerd in samenwerking met gemeenten, dorpsbelangen en eventueel de huurdersvertegenwoordiging. Hierbij worden de huurders zowel positief als negatief gewezen op de staat van onderhoud van erven en percelen. Hierbij worden de huurders gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid en wordt gezocht in gezamenlijk overleg naar een oplossing. De PvdA Kollumerland c.a. is zeer content met de opstelling en toezeggingen van Thús Wonen.

 

Sjoerd Keizer

Triemen

Fractievoorzitter PvdA Kollumerland c.a.

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button