HoofdnieuwsRegionaal

‘Tweede Kamerdebat levert openingen op voor De Sionsberg’

DEN HAAG/DOKKUM – Een delegatie van honderd betrokkenen uit Noordoost Fryslân keerde woensdagavond 10 december gematigd positief terug uit Den Haag, waar ze een debat van de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid over De Sionsberg had gevolgd. Volgens wethouder Sicco Boorsma van Dongeradeel zijn er verschillende openingen geboden die een doorstart van het ziekenhuis in Dokkum mogelijk moet maken.

Aanleiding van het zorgdebat in de Tweede Kamer is het faillissement van de Pasanagroep met ouderenzorg en ziekenhuis De Sionsberg. De inzet van gemeenten en betrokken zorgpartijen in Noordoost Fryslân is dat er een pilot komt voor het opbouwen van een toekomstbestendige zorgstructuur in de regio. “Het viel ons op dat de Kamerleden zeer goed op de hoogte zijn van de situatie rondom De Sionsberg. De grote betrokkenheid vanuit de regio werd door hen geprezen en de grote opkomst van de delegatie uit Noordoost Fryslân bij het debat heeft zeker bijgedragen aan de positieve en krachtige inzet van de Tweede Kamerleden”, aldus Boorsma.

Minister Schippers

Tijdens het debat pleitten de Kamerleden voor zorg dichtbij, continuïteit van zorg, het centraal stellen van de zorgvraag en het betrekken van de inwoners bij de plannen voor zorg in de regio, waaronder die van de specialisten. Ook wezen de Kamerleden op de zorgplicht van de zorgverzekeraar. Minister Edith Schippers reageerde terughoudend op de uitlatingen van de commissie. Ze benadrukte de beperkte mogelijkheden die ze heeft en wees op een bepalende rol van de curator en de zorgverzekeraar. Wel zegde ze toe de regio te willen bezoeken.

Voorbeeld

Tijdens het debat bood de minister verschillende openingen. “Ze herkent de problematiek van ‘zorg dichtbij’ in krimpregio’s. Een nieuwe zorgstructuur in Noordoost Fryslân kan een voorbeeld zijn voor heel Nederland. Verder gaf ze aan dat er mogelijk innovatiegeld beschikbaar is voor een pilot in onze regio.” In maart 2015 komt er een nota in de Kamer hoe de zorg in de krimpregio ingevuld moet worden. “Het is aan de regio om goede, levensvatbare en duurzame plannen te maken, maar daarvoor moeten we dan wel voldoende ruimte krijgen. De minister vindt dat specialisten basiszorg voor chronisch zieken in de regio moeten aanbieden. Ook gaf ze aan dat de Nederlandse Zorgautoriteit als toezichthouder aan tafel moet om het open planproces te bewaken.”

Motie

De SP en andere partijen hebben een motie aangekondigd die het uitwerken van de plannen mogelijk moet maken. Boorsma: “Er is een overbruggingsperiode voor de Sionsberg nodig totdat de nieuwe zorgstructuur in uitvoering is. Uiteraard zetten we het overleg met de woordvoeders ziekenhuiszorg in de Tweede Kamer over de aangekondigde motie voort, maar ook over de gewenste uitkomst van de nota over zorg in de krimpregio’s, die in het voorjaar aan de orde zal komen. De inwoners en betrokken partijen zijn nu aan zet om die nieuwe visie en het nieuwe zorgaanbod te realiseren.”

Petitie

Voorafgaand aan de vergadering overhandigde burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel een petitie namens de gemeenten en betrokken (zorg)partijen in Noordoost Fryslân aan de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid. In de petitie wordt de regering opgeroepen mee te werken aan een nieuwe zorgstructuur in de regio. De petitie met als boodschap goede zorg dichtbij in Noordoost Fryslân, is in vier dagen tijd door ruim 1.500 betrokkenen getekend. Het plan van de medische staf van De Sionsberg voor een doorstart van het medisch centrum is in korte tijd door bijna 10.000 sympathisanten ondersteund en werd door specialisten toegelicht aan de Kamerleden. Gerus Cornelissen van stichting Red De Sionsberg gaf bij de Kamerleden aan dat zij het plan van de specialisten volledig steunen.

Burgemeester Waanders (Dongeradeel) biedt een petitie aan in bijzijn van wethouder Boorsma (Dongeradeel), burgemeester Bilker (Kollumerland c.a.), wethouder Van der Deen (Ameland), specialisten Fahner en Brouwer (De Sionsberg), Cornelissen (Red De Sionsberg) en mevrouw Walda (medewerker Sionsberg).

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button