HoofdnieuwsRegionaal

Vernieuwd Pro Rege houdt open dag

KOLLUM – Omstreeks 10.00 uur zaterdagmorgen nam voorzitter van de PKN Kollum, Thea Woltjes, het woord en heette iedereen welkom in de Oosterkerk in Kollum. Zij vertelde o.a. dat in november 2020 is begonnen met de renovatie van Pro Rege en werd een diaserie getoond van de verbouwing.

Dominee E. Peersman kwam ook kort aan het woord, zij vertelde wat er in de kerk zoal veranderd was. Dat er o.a. een nieuw doopvont gekomen is en er voortaan kleine stenen in de kerk liggen die voorzien zijn van de namen van de kinderen die geboren zijn. Ook liggen er stenen van de overledenen. Tenslotte werden alle vrijwilligers die meegeholpen hebben met de verbouwing bedankt door Thea Woltjes.

Na deze informatie werd het predikantenbord onthuld door ds. J. van Buuren en ds. E.J. Hefting, oud predikanten van PKN Kollum. Op dit predikantenbord staan vanaf circa1300 tot 2021 welke pastoors, predikanten en evangelisten in Kollum gepredikt hebben.

Na de onthulling ging de open dag van start, deze werd georganiseerd door de Protestantse Gemeente Kollum. Iedereen kon langskomen om te zien hoe het kerkelijk zalencentrum Pro Rege is geworden. Naast een opknapbeurt van alle zalen in Pro Rege is ook de kerkzaal van de Oosterkerk aangepast en opgefrist. Tevens is er een ‘dorpsplein’ gecreëerd, waar iedereen elkaar kan ontmoeten en een kopje koffie of thee kan drinken.

Verder waren er diverse activiteiten georganiseerd door de werkgroep Samen Sterk, zoals de verkoop van bloemstukjes, (tweedehands) kinderkleding, lootjesverkoop en een lunchcafé. Voor kinderen was er een springkussen.

 

Dit kan u ook interesseren

Back to top button