HoofdnieuwsRegionaal

Vervoersdienst Kollumerpomp krijgt bijdrage uit Dorpen- en Wijkenfonds

KOLLUMERPOMP – De Stichting Pompster Vervoer krijgt van de gemeente Noardeast-Fryslân een bijdrage uit het Dorpen- en Wijkenfonds voor de aanschaf van elektrische busjes. Daarmee steunt de gemeente het initiatief van inwoners van Kollumerpomp voor een eigen vervoersdienst na de plotselinge sluiting van de school in het dorp.

De sluiting van de basisschool maakt dat kinderen en ouders niet langer lopend of met de fiets naar school kunnen. Ze zijn aangewezen op scholen in omringende dorpen. De stichting regelt dat deze kinderen dagelijks door vrijwilligers heen en weer worden gereden tussen school en huis.

“Troch it slúten fan de skoalle yn it doarp geane de bern no alle dagen nei Kollum of Ingwierrum. Foar in soad âlders soarget dat foar in logistike útdaging.” vertelt onderwijswethouder Jouke Douwe de Vries. “Dit inisjatyf is troch en foar it doarp ûntstean. Dat stypje wy graach.”

Leefbaarheid begint bij een goede samenwerking tussen inwoners, het verenigingsleven en dorpsbelang

Net als de stichting ziet ook wethouder Aant Jelle Soepboer het belang van het behouden en verbeteren van de leefbaarheid van het dorp. Niet alleen op de korte termijn, maar zeker ook voor toekomstige generaties. “De leefberens op it plattelân stiet ûnder druk. Wat my oanbelanget pakke de ynwenners van de Pomp dit geweldich goed op. De earste groep frijwilligers is al ree fûn. Dat is prachtich!”.

De stichting wil met de elektrische busjes ook andere inwoners van het dorp bedienen

In de eerste plaats is de vrijwillige vervoersdienst bedoeld voor de schoolkinderen. Maar de stichting wil de busjes ook in gaan zetten voor multifunctioneel vervoer, zoals het vervoer van ouderen en hulpbehoeftigen, maar ook bij andere activiteiten voor dorpsgenoten. Een brede groep – de kinderen en hun ouders, de kinderopvang, het dorpshuis, de ouderen, de jeugd, volwassenen, kerkleden – kan profiteren van de vervoersdienst. Volgens de initiatiefnemers betekent dit een boost voor de leefbaarheid van het dorp. Het maakt het dorp bovendien aantrekkelijker om er te komen wonen en er te blijven wonen. 

De gemeentelijke bijdrage komt uit het Dorpen- en Wijkenfonds

Per aanvraag kan daaruit een bedrag van maximaal €15.000 beschikbaar worden gesteld. Het college heeft besloten positief in te steken op de subsidieaanvraag van Stichting Pompster Vervoer. Daarom wordt een bedrag van € 15.000,- met terugwerkende kracht verleend over het jaar 2022, omdat het subsidieplafond dat jaar niet is bereikt. Vanuit het dorpen- en wijkenbudget wordt in 2023 nogmaals een bedrag € 15.000,- verleend. Als het subsidieplafond eind 2023 nog niet is bereikt, kan de stichting in de tweede helft van dit jaar nogmaals een subsidieverzoek indienen.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button