HoofdnieuwsRegionaal

Wethouder de Vries op bezoek in Kollumerzwaag en Veenklooster

KOLLUMERZWAAG – Contactwethouder Jouke Douwe de Vries heeft een werkbezoek afgelegd in Kollumerzwaag en Veenklooster. Het gesprek met Plaatselijk Belang ging over alle ontwikkelingen in de dorpen. Vooral over woningbouw, veiligheid en de wens om het dorp van onderaf vooruit te helpen.

 Project woningbouw in voorbereiding
Er is behoefte aan nieuwe woningen in Kollumerzwaag. Het gaat om zowel huur- als koopwoningen. Een werkgroep onder Plaatselijk Belang werkt samen met de gemeente aan een plan voor nieuwe bouwkavels voor woningen aan de Cedelshof (fase 3). Dit loopt goed. Hier wordt binnenkort meer over bekendgemaakt. Woningcorporatie Thús Wonen gaat over sociale huurhuurwoningen. De vraag om invulling van de lege plekken aan de Bjirkehof en Kastanjehof staat nog open. Eerder heeft de corporatie aangeven op korte termijn geen stappen te willen zetten voor invulling van deze lege plekken met nieuwe huurwoningen. Met de nieuwe directie van de corporatie is hier nog geen contact over geweest.

“Miskien is in kombinaasje fan wenjen en soarch op dat plak ek in opsje,’ zegt wethouder Jouke Douwe de Vries, “dêr wurdt de lêste tiid en hieltyd mear omtinken foar frege. Goed om dat fierder meiïnoar te ûndersykjen.”

De veiligheid neemt af

Er is sprake van toenemende drugsoverlast en vernielingen aan bijvoorbeeld speeltuinen of sportvoorzieningen. Daarnaast neemt het aantal inbraken de laatste tijd ook toe. Het is lastig hier vat op te krijgen. Er is vooral voor de aanpak van drugs ook een inzet op meer preventieve maatregelen nodig in de visie van Plaatselijk Belang. De gemeente neemt deze zorgen ook mee naar haar overleg met de politie.

Beweging van onderop
Kollumerzwaag en Veenklooster willen graag leuke activiteiten organiseren om de leefbaarheid in de dorpen te versterken. Elkaar kunnen ontmoeten en een gezonde leefstijl zijn belangrijke pijlers. Misschien kan het dorpshuis hier een rol van betekenis in spelen. Daarvoor is het wel belangrijk dat er meer vrijwilligers komen. Plaatselijk belang zoekt ook de samenwerking met andere organisaties zoals het welzijnswerk. Het doel is elkaar te versterken. De kracht zit in de samenleving. Het college juicht deze ontwikkeling van onderop van harte toe en stelt hier ook extra geld voor beschikbaar.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button