HoofdnieuwsRegionaal

Wetterskip Fryslân in actie wegens wateroverlast in Noordwest Fryslân

NOORDWESTFRYSLAN – Wetterskip Fryslân is sinds donderdagavond 30 augustus, actief aan het malen in Noordwest Fryslân om de grote hoeveelheden neerslag die is gevallen teverwerken. In het gebied ten noord oosten van Harlingen tot aan Nieuwe Bildtzijl isdonderdagavond gemiddeld 70 mm neerslag gevallen, en plaatselijk meer dan 100mm. In laaggelegen gebieden heeft dit op sommige plekken geleid tot een stijgingvan het waterpeil van ruim één meter.

Wetterskip Fryslân heeft diverse maatregelen getroffen om het water af te voeren. Degemalen bij Roptazijl en Zwarte Haan draaien op volle kracht en pompen water op de Waddenzee. Alle poldergemalen zijn in werking en ook de inlaten worden benut om wateraf te voeren naar de boezemvaarten. Daarnaast zijn tijdelijke extra pompen(noodbemaling) geplaatst. Doel van alle maatregelen is het waterpeil zo snel mogelijk teverlagen, met name om schade te voorkomen aan landbouwgewassen. Het waterpeil isinmiddels gestabiliseerd.

Waterafvoer

Het waterpeil van de Friese boezem is gestegen van -0,52 NAP naar -0,46 NAP. Vanuitde polders wordt het water naar de Friese boezem gepompt. Vanuit hier wordt het watervia Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp geloosd op het Lauwersmeer. Bij ebvanmiddag vanaf 16.30 uur kan er ook weer op zee gespuid worden via de sluis bijHarlingen.

Verwachtingen

Door het spuien op zee bij Harlingen daalt het peil in het Van Harinxmakanaal(boezemwater). Vervolgens kan vanuit de laaggelegen gebieden extra water naar deboezem worden afgevoerd. Wetterskip Fryslan verwacht daarom dat pas na 16.30 uur dedaling van het peil in de lager gelegen gebieden inzet. Verder zijn de weersverwachtingengunstig. Voor de komende dagen wordt droog weer verwacht.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button