HoofdnieuwsRegionaal

Zonneweide op voormalige kruitfabriek Munnekezijl

MUNNEKEZIJL – Het college van de gemeente Kollumerland c.a. wil medewerking verlenen aan de realisatie van een zonneweide bij Munnekezijl. Voor het tot stand komen van een dergelijk park op de beoogde locatie moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. Ook de provincie Fryslân moet er mee instemmen.

Beryllus Sun Energy BV uit Amsterdam heeft het plan opgevat om op de locatie van de voormalige kruitfabriek van Muiden Chemie (Willem van der Ploegweg 1) in het buitengebied nabij Munnekezijl (Kollumerwaard) een zonneweide met zonnecollectoren te ontwikkelen. Hierbij bestaan er mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik. Denk hierbij aan een combinatie met natuur, mogelijkheden voor recreatie of voor het weiden van schapen.

De locatie heeft een oppervlakte van 78 ha. Uitgaande van een oost-westopstelling en een maximale invulling van het perceel, is er een opgesteld vermogen mogelijk van ruim 100 MWp. De opbrengst bedraagt in dat geval 81.2 GWh per jaar. Hiermee kunnen ongeveer 27.000 huishoudens jaarlijks worden voorzien van elektriciteit. Naast de opwekking van zonne-energie onderzoekt Beryllus Sun Energy BV op dit moment ook de mogelijkheden van energie-opslag binnen het gebied.

In de jaren 80 werd de locatie gebruikt door Muiden Chemie als buskruitfabriek en voor de opslag van explosieven. Sinds eind jaren 80 is het perceel in onbruik, verkeren de aanwezige gebouwen in een vervallen toestand en is het terrein inmiddels overwoekerd door groen. Het terrein grenst aan het Natura 2000 gebied Lauwersmeer en aan akkerbouwgebieden.

Wethouder Jan Benedictus van Kollumerland c.a. is blij met dit initiatief. “Yn de rin fan de jierren binne der al mear plannen west foar dizze lokaasje. Wy as kolleezje wolle wol graach dat der no ris in goeie bestimming op komt. Staatsbosbeheer fynt dit it bêste ynisjatyf oant no ta”, aldus de heer Benedictus.

De provincie Fryslân heeft de ambitie om in 2020 500 MW aan zonne-energie op te wekken. Op daken en binnen bebouwd gebied is onvoldoende ruimte beschikbaar om deze ambitie te realiseren. Met de beoogde zonneweide nabij Munnekezijl kan Fryslân voorzien in 20% van de opgave die de provincie heeft geformuleerd.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button