HoofdnieuwsRegionaalSport

Achtkarspelen investeert in onderhoud sportvelden

BUITENPOST – Een meerderheid van de gemeenteraad van Achtkarspelen heeft donderdag 7 november ingestemd met de begroting voor 2014. Na een vergadering van anderhalf uur stemden 12 van de aanwezige raadsleden voor en 8 stemden tegen. Het college van b&w is blij dat daarmee in 2014 belangrijke investeringen in lokale economie en maatschappij gedaan kunnen worden.

De begroting was op 31 oktober ook al aan de orde geweest in de gemeenteraad. Toen bleek aan het eind van de avond dat een meerderheid van de raadsleden moeite had met een aantal voorstellen. Voorzitter van de gemeenteraad burgemeester Gerben Gerbrandy sloot daarop de vergadering en stelde het college in staat om met aanvullende informatie en een aangepast voorstel te komen.

 

Minimabeleid

Het college van b&w deed een voorstel aan de raad om de regeling Maatschappelijke Participatie in stand te houden. Deze regeling is er voor mensen met een minimuminkomen of een bijstandsuitkering. De regeling maakt het mogelijk dat zij toch mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten.

Eerder had het college in de begroting voorgesteld om de regeling voor mensen van 18 jaar en ouder te schrappen en alleen voor kinderen in stand te houden. Een aantal raadsleden dreigden daarom tegen de begroting te stemmen.

Het voorstel om de regeling Maatschappelijke Participatie in stand te houden werd opiniërend besproken tijdens de raadsvergadering over de begroting. In de volgende gemeenteraadsbijeenkomst stemt de raad over het voorstel.

 

Lokale lasten

De raad heeft besloten om de lokale lasten licht te laten stijgen. Op verzoek van de raad is de stijging van het tarief van de onroerendezaakbelasting verlaagd van 8% naar 4,5%. Ook de afvalstoffenheffing en de rioolheffing dalen. Het totaal van de lokale lasten stijgt daardoor slechts met het inflatiepercentage. Een gezin in Achtkarspelen betaalt ten opzichte van vorig jaar gemiddeld € 11 meer.

 

Sportvelden

Ten aanzien van de sportvelden blijft de begroting ongewijzigd. De gemeente investeert in het onderhoud van een aantal sportvelden en in de aanleg van kunstgras. Dit is mede mogelijk doordat de sportverenigingen van Achtkarspelen een deel van het reguliere onderhoud van de sportvelden zelf gaat uitvoeren.

 

Het betreft groot onderhoud in 2014 aan de voetbalvelden in Surhuisterveen, Twijzelerheide en Augustinusga en het korfbal- en voetbalveld in Gerkesklooster. Verder krijgt het sportcomplex in Buitenpost een impuls. In Harkema wordt één kunstgrasveld aangelegd voor de korfbalvereniging en de voetbalclubs Harkemase Boys en Harkema-Opeinde. Tenslotte wordt het kunstgrasveld in Surhuisterveen nog gerenoveerd.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button