HoofdnieuwsRegionaal

Achtkarspelen ruimt vervuiling rivier de Swadde op

TWIJZELERHEIDE – De gemeente Achtkarspelen start in oktober met het baggeren van rivier De Swadde bij Twijzelerheide. De bodem van dit deel van de Swadde is over een lengte van ongeveer 300 meter verontreinigd. Met het opruimen van de vervuiling van de Swadde gaat een jarenlang gekoesterde wens van de vereniging van Plaatselijk Belang van Twijzelerheide in vervulling.

 

De firma Jansma uit Drachten gaat de Swadde baggeren. Voor het specialistisch (milieutechnische) toezicht heeft de gemeente Achtkarspelen ingenieursbureau Tauw ingehuurd. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 8 oktober tot 23 november 2012. De duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. De totale kosten van de baggerwerkzaamheden worden voorlopig geraamd op € 130.000.

 

Wethouder Marten van der Veen van de gemeente Achtkarspelen: ‘Ik binen der tige wiis mei dat noch dit jier ek it lêste stik fan de Swadde skjin makke wurde kin.’

 

Uit onderzoek door Wetterskip Fryslân is gebleken dat de waterbodem van De Swadde bij Twijzelerheide verontreinigd is met zware metalen. In opdracht van de provincie Fryslân is een risicobeoordeling uitgevoerd. Hieruit bleek dat ondanks de ernst van de verontreiniging, het risico voor de volksgezondheid laag is. De verontreiniging bevind zich in de rivierbodem en verspreidt zich niet via het water.

 

De provincie heeft op basis van de risicobeoordeling besloten dat sanering van de vervuiling niet spoedeisend is. Ondanks de risicobeoordeling van de provincie is er onrust bij de bewoners van Twijzelerheide over de gezondheidsrisico’s door de vervuiling. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft daarom geld beschikbaar gesteld voor de sanering van de verontreiniging.

 

Het project wordt uitgevoerd in overleg met het Wetterskip Fryslan. Het Wetterskip Fryslân draagt voor 25% bij in de kosten van het project. De gemeente Achtkarspelen is opdrachtgever en regievoerder.

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button