Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Achttien weidevogelborden in de Noardlike Fryske Wâlden

BURGUM – De afgelopen weken zijn er achttien weidevogelborden in de Noardlike Fryske Wâlden geplaatst. De informatiepanelen geven antwoord op vragen als welke weidevogels er broeden op boerenland in Noordoost-Fryslân en er hun jongen grootbrengen, en waarom sommige stukken land populair zijn bij deze vogels. De borden staan langs populaire fiets- en wandelpaden en zijn een initiatief van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW).

Het eerste weidevogelbord is vorig jaar geplaatst in het gebied van de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadiel. Toen werd de wens uitgesproken om op meer plekken in de Noardlike Fryske Wâlden panelen neer te zetten. Het doel is geïnteresseerden te informeren over de verschillende weidevogels en de manier waarop de agrarische en particuliere leden van de NFW hun land optimaal voor de vogels beheren.
Tientallen nesten

De NFW heeft veel leden die hun percelen geschikt hebben gemaakt voor weidevogels. Bijvoorbeeld met plasdras, weidevogelland met een rustperiode tot 1 en tot 8 juni, kruidenrijk grasland, botanische weideranden en weidevogelgrasland met legselbeheer. Dankzij dit beheer zijn de percelen in trek bij weidevogels en bevinden zich op dit soort percelen tientallen nesten. De NFW telt 18 weidevogelcollectieven. Deze collectieven zetten zich in voor de bescherming en bevordering van weidevogels. Boeren die maatregelen nemen op hun land om meer weidevogels aan te trekken, krijgen voor deze beheerpakketten een vergoeding.
Agrarische natuurverenigingen

De NFW is een koepel van zes agrarische natuurverenigingen in vijf gemeenten in Noordoost-Fryslân. De NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden. Leden van de vereniging doen aan weidevogelbeheer en botanisch beheer. Verder onderhouden ze vele kilometers aan elzensingels, boomwallen en honderden pingo’s en dobben.

 

 

Foto: Een van de achttien weidevogelborden is geplaatst langs de Bûtendiken te Smalle Ee

 

 

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button