HoofdnieuwsRegionaal

Actiegroep Red De Sionsberg onder protest in overleg met Zorgbelang Fryslân

DOKKUM – De afgelopen jaren is er heel wat te doen geweest over het kleinste regionale ziekenhuis De Sionsberg te Dokkum. Door mismanagement en mede door zorgverzekeraar De Friesland-Achmea, die de afbraak toeliet en zelfs nog een handje heeft geholpen, door de onterechte sluiting van diverse afdelingen, kwam De Sionsberg in moeilijkheden. Na de bestuurlijke fusie was Nij Smellinghe in Drachten niet bereid om De Sionsberg daadwerkelijk te helpen. Nij Smellinghe was alleen op eigen gewin uit. Hierdoor is De Sionsberg “leeg gezogen” en in een vrije val terecht gekomen, dat uiteindelijk tot het faillissement heeft geleid. Afname van patiënten aantallen was het gevolg. Vele directeuren vertrokken met een goed gevulde portemonnee, het ziekenhuis en de zorg in de regio in ontreddering achterlatend.

De actiegroep Red De Sionsberg heeft met steun van de bevolking zich tot het uiterste ingespannen om het tij te keren. De politiek (Minister Schippers: “daar ga ik niet over”) geeft aan dat de zorgverzekeraar verantwoordelijk is, de zorgverzekeraar stelt weer dat de politiek moeilijke regels opstelt waar het ziekenhuis aan moet voldoen en probeert zich aan verantwoordelijkheden te onttrekken. Van het grootste belang is echter dat goede zorg dicht bij de mensen blijft, ook in een krimpgebied als Noordoost Friesland. Dit was voor Red De Sionsberg ook de reden om contact de zoeken met zorgverzekeraars DSW en BeterDichtbij, die de visie “goede zorg dicht bij de mensen” niet alleen uitdragen, maar ook de daad bij het woord voegen door aan te geven dat zij wel zorg in willen kopen na de doorstart van MCSionsberg als die zorg daar wordt aangeboden. Er waren in december 2014 veel boze overstappers, vooral boos op De Friesland-Achmea. Mevrouw Monissen gaf in de Leeuwarder Courant aan dat de overstappers de feiten niet kennen. Echter actiegroep Red De Sionsberg is van mening dat, indien de mensen echt de feiten hadden gekend, er dan nog veel meer overstappers zouden zijn geweest.

Gelukkig zijn er in De Sionsberg specialisten die de schouders er onder hebben gezet. Een goed rendabel en toekomstbestendig plan is opgesteld. Er zijn degelijke financiers die er verder mee willen. Het goede rendabele plan van de medische staf van een goed basis ziekenhuis, waarin volgens de actiegroep ook ruimte dient te zijn voor laag complexe klinische zorg, wordt gesteund door alle omringende gemeenten, chirurgen, huisartsen, dokterswacht, de Provinsje Fryslân, Stichting Ouderenzorg, Cliëntenraad van De Sionsberg, maar eerder ook door Zorgbelang Friesland.

Daarbij komt nog dat onlangs binnen erg korte tijd 10.000 steunbetuigingen voor het plan “Doorstart” via internet zijn binnengekomen. De petitie van de gemeente op internet werd ruim gesteund en het applaus voor de medische specialisten van de circa 500 aanwezigen in theater Sense loog er ook niet om. Helaas kon de financiering van de nodige acute zorg (24 uur per dag en 7 dagen in de week) nog niet worden rond gezet. Die ruimte moet nog ergens worden gevonden, want voor acute zorg moet iedere inwoner 24 uur per dag bij de MCSionsberg terecht kunnen. De ruim 22.000 handtekeningen voor de petitie voor het behoud van de Sionsberg van drie jaar geleden kunnen ook nog mee geteld worden. Toch voldoende steun zou je denken. Van zorgverzekeraar De Friesland-Achmea mag worden verwacht dat zij hun zorgplicht in dezen nakomen. Bovendien, een ziekenhuis dat zo is geworteld in de samenleving, mag niet door De Friesland-Achmea tot sluiting worden gedwongen.

Er is nu een bijeenkomstenreeks opgestart, georganiseerd door Zorgbelang Fryslân, om inbreng te vragen aan de bevolking. Verzekeraar De Friesland-Achmea geeft de kaders aan waarbinnen oplossingen mogen worden aangedragen. Kaders waarin het woord “rendabel” alleen maar belangrijk lijkt en het woord “patiënt” nagenoeg niet voor komt. Ook blijkt uit de kaders van De Friesland-Achmea dat laag complexe operatieve ingrepen niet rendabel gemaakt kunnen worden in De Sionsberg.

De Friesland-Achmea zal dus de oplossingen beoordelen, zonder toezicht van een externe onafhankelijke partij. Straks een uitkomst onder verantwoordelijkheid van De Friesland, bovendien kan straks geroepen worden: Gezamenlijk democratisch besloten. Toch?

Actiegroep Red De Sionsberg doet hier “onder protest” aan mee om haar mening kenbaar te maken. De actiegroep staat niet achter deze “volksraadpleging”, omdat volgens de actiegroep deze raadpleging slechts het gevoel aan de bevolking moet geven dat ze over de invulling van de zorg mag meepraten. Een snelle doorstart op basis van het plan van de specialisten is nodig, dat kan gewoon, dat moet gewoon.

De bal, of de sleutel, voor een goede doorstart van MCSionsberg ligt volgens actiegroep Red De Sionsberg in de uitwerking van het plan van de specialisten. Hopelijk kunnen de curatoren het met de specialisten en hun financiers het op korte termijn eens worden. De speelruimte die MCSionsberg vervolgens wordt gegund voor de toekomst, ook voor innovatieve plannen op onder andere het klinisch terrein, ligt vooral bij de grootste zorgverzekeraar in de regio De Friesland-Achmea. Het is te hopen dat De Friesland-Achmea er is voor alle Friezen, ook voor de Friezen in Noord Oost Friesland. Het gaat nu niet meer om het verleden, maar het gaat om de toekomst. Het gaat niet alleen om rendement en winst. Het gaat in het bijzonder om blijvende goede zorg dicht bij de inwoners in de regio. Het plan van de specialisten zal daarbij de basis moeten zijn. Dit dient onder andere uitgebouwd te worden met acute zorg (24 uur per dag en 7 dagen in de week) en er moet voldoende ruimte zijn voor innovatieve laagcomplexe klinische zorg.

 

Actiegroep Red De Sionsberg

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button