Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Algemeen bestuur Wetterskip Fryslân: geen taakoverdracht zonder kostendekkende vergoeding

FRYSLÂN  Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân wil dat het waterschap geentaken meer overneemt van andere overheden zonder kostendekkendevergoeding. Een motie met deze strekking kreeg dinsdag de steun van allefracties in het algemeen bestuur. De motie ‘boter bij de vis’ werd aangenomen bij de behandeling van hetmeerjarenperspectief 2013-2014. Daarin constateert het bestuur dat de financiënvan Wetterskip Fryslân onder druk staan.

Taakoverdracht zonder bijbehorendemiddelen leidt tot meer bezuinigingen binnen het waterschap of tot hogerelasten, aldus de indieners. Taken als de overdracht van vaarwegen van deprovincie naar het waterschap of beheer van zwemwater, is niet verantwoordzonder kostendekkende vergoeding. Het algemeen bestuur ging bij de behandeling van het Meerjarenperspectiefakkoord met een lastenverhoging van 3 % voor watersysteembeheer en 1 %voor zuiveringsbeheer, bij het opstellen van de begroting 2013. Alleen de fractievan Lagere Lasten Burger stemde tegen.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button