HoofdnieuwsRegionaal

Amarins Kindercentra failliet

KOLLUM – Op 12 augustus 2014 is Stichting Amarins Kindercentra door de rechtbank failliet verklaard.De stichting exploiteert op 18 locaties in de gemeentes Achtkarspelen, Kollumerland en Dantumadeel peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties. Daarnaast heeft Amarins ook een gastouderbureau voor het werkgebied van Amarins. Er zijn circa 80 medewerkers in dienst. Ongeveer 500 peuters maken gebruik van de peuterspeelzalen van Amarins, 170 van gastouders en 250 kinderen maken gebruik van kinderdagverblijven en buiten-schoolse opvang.

Rick van der Spek van Trip Advocaten & Notarissen in Leeuwarden is tot curator be-noemd. Hij geeft aan dat uit de eerste oriënterende gesprekken is gebleken dat de finan-ciële problemen van Amarins vooral zijn veroorzaakt door vraaguitval in de kinderopvang in 2013. De economische recessie lijkt de belangrijkste oorzaak van de vraaguitval te zijn, in combinatie met teruggang vanwege krimp van de bevolking in het werkgebied. Amarins heeft getracht te bezuinigen op de kosten, maar dat is niet op tijd gelukt. Er was geen sprake van omvangrijke financiering via de bank. Omdat het geld op was, is het faillissement aangevraagd, aldus de eerste oriënterende gesprekken.

In de afgelopen maanden heeft Amarins getracht door middel van samenwerking of fusie met andere partijen tot een structurele oplossing te komen. Dat is niet tijdig gelukt. Er zijn echter wel genoeg aanknopingspunten om de gesprekken voort te zetten. De curator zal in de komende weken proberen deze oplossing alsnog te bereiken. Uiteraard zullen ook eventuele alternatieven worden onderzocht, indien zij zich voordoen.

De exploitatie van peuterspeelzalen en de kinderopvanglocaties zal voorlopig worden voortgezet. De kinderen zullen op de gebruikelijke wijze worden opgevangen. Het salaris van het personeel is voor de komende weken wettelijk gegarandeerd.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button