Buiten regioOndernemend

Autismecampus voor Noordoost Fryslân

BURGUM – Ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) onderzoeken samen met de gemeente Tytsjerksteradiel en onderwijs- en zorginstellingen of het oprichten van een Autismecampus in een grote boerderij vlak buiten Garyp haalbaar is. Op deze mogelijke locatie krijgen de kinderen ondersteuning bij leren, wonen en werken. Voor het onderzoek ontvangt Stichting Autisme Campus Friesland € 35.000,- subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. De totale investering bedraagt ruim € 117.000,-.

Voor kinderen met ASS en een normale tot hoge begaafdheid is het erg lastig om passend onderwijs, goede leerplekken en geschikte woonvormen te vinden. Vaak wordt deze groep door hun intelligentie overschat en wordt hun autismeproblematiek onderschat. Hierdoor komen de kinderen niet tot hun recht. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat het oprichten van de Autismecampus haalbaar is, dan wordt overgegaan tot realisatie. Hiervoor is een investering van € 1,8 miljoen nodig. Op de nog op te richten campus kunnen deze kinderen en jongeren dan gaan wonen, leren en werken en hebben ze de beschikking over deskundige begeleiding. Mogelijk kunnen ze op termijn zelfstandig gaan functioneren en eventueel buiten de campus gaan wonen en werken.

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns weer open

“Ynwenners mei in goed inisjatyf foar it ferbetterjen fan de leefberens yn harren wyk, doarp of regio, kinne fan 17 maaie oant en mei 14 juny wer subsudzje út it Iepen Mienskipsfûns oanfreegje”, vertelt gedeputeerde Johannes Kramer. Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven vanuit de mienskip uit te voeren.

Het Streekplatform adviseerde in de eerste subsidieronde van 2016 positief over 21 projecten in Noordoost Fryslân. De totale investering in de leefbaarheid bedraagt ruim € 575.000. In de tweede subsidieronde van dit jaar is € 1,2 miljoen subsidie beschikbaar voor heel Fryslân. Kijk voor meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.

 

 

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button