HoofdnieuwsRegionaal

Begroting 2021 Noardeast-Fryslân: bezuinigen en investeren

DOKKUM/KOLLUM – De meerjarenbegroting van Noardeast-Fryslân voor 2021 is sluitend en biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Er zijn echter ook financiële onzekerheden zoals de herziening van het gemeentefonds en Corona.

Daarnaast zien we dat het sociaal domein een impact blijft houden op de financiën. Een fors deel van eerder ingezette bezuinigingen is gerealiseerd. Toch ligt daar nog steeds een opgave.

 De inzet, ook in deze begroting, is dat iedereen zoveel mogelijk mee kan blijven doen. Ook de kwetsbare mensen en groepen. Daarnaast zijn het klimaat en energietransitie belangrijke thema’s. Ook proberen we de lasten voor onze inwoners en bedrijven niet te veel te laten stijgen.

Het sociaal domein heeft zijn weerslag op onze financiën. Een fors deel van eerder ingezette bezuinigingen is gerealiseerd. Maar liefst 3,5 miljoen. Meer aanvragen bij de WMO en jeugdzorg zorgen echter voor een flinke stijging van de kosten. Er ligt daarom nog steeds een bezuinigingsopgave binnen het sociaal domein.

Op het formatiebudget wordt een miljoen bezuinigd. Tegelijkertijd is het noodzakelijk in te blijven zetten op de ontwikkeling van de organisatie. Een voorbeeld is de andere manier van werken en denken die de nieuwe Omgevingswet vanaf 2022 met zich meebrengt. Deze omschakeling vraagt veel van de gemeentelijke organisatie en de inwoners. Daar zal in geïnvesteerd moeten worden.

In de begroting is ook aandacht voor de financiële onzekerheden die de gemeente nog te wachten staat. Het gaat hierbij om de herziening van het gemeentefonds, de kosten voor jeugdzorg, de gevolgen van corona, bezuinigingen sociaal domein en het kapitaalgoederenbeheer.

Noardeast-Fryslân is een prachtige en ambitieuze ontwikkelgemeente. Voor de invulling van deze ambitie en ontwikkeling heeft de raad bij de verkoop van onze Eneco-aandelen een fonds ingesteld van 16,4 miljoen euro. Dat fonds biedt ruimte om aan die ontwikkelingen en ambities te blijven werken. We willen dan ook graag ruimte zoeken en maken voor initiatieven van de inwoners en andere partners en die ook betrekken bij onze opgaven.

Donderdag 5 november zullen de begroting en bijbehorende stukken ter besluitvorming worden behandeld in de gemeenteraad.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button