HoofdnieuwsRegionaal

Bestuur wil door met ambtelijke fusie DDFK gemeenten

KOLLUM – De reflectie op het fusieproces in de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. is afgerond. De belangrijkste conclusie van Lex Bruijn van de Bestuursacademie Nederland is dat er een breed draagvlak is voor de ambtelijke fusie. Om de fusiedatum van 1 januari 2017 te kunnen halen, stelt de onderzoeker een aantal verbeterpunten voor.  Verbeterpunten die door het Algemeen Bestuur van de DDFK gemeenten worden gedeeld.

 

Plan van aanpak

De bestuurders van de vier gemeenten willen dat er op korte termijn met behulp van externe deskundigheid een plan van aanpak wordt opgesteld. In dit plan van aanpak moet worden beschreven wat nodig is om tot een geslaagde fusie te komen per 1 januari 2017.

 

Ruimer tijdpad en meer budget

Eén van de bevindingen van de onderzoeker is dat het fusieproces vorig jaar zo’n krappe tijdsplanning had dat het bijna onmogelijk was om de fusie op een goede manier op de geplande datum te kunnen realiseren. Bovendien werd er om kosten te besparen hoofdzakelijk met eigen mensen gewerkt, daardoor ontbrak het aan voldoende tijd en soms ook aan ervaring om alles goed te kunnen doen. In het plan van aanpak moet daarom een ruimer tijdpad worden opgenomen. Daarnaast moet er budget worden vrijgemaakt om waar nodig capaciteit in te kunnen huren.

Externe adviseur

Het algemeen bestuur wil de huidige directie laten ondersteunen door een externe adviseur die veel ervaring heeft met gemeentelijke fusies. Daarnaast moet een projectbureau ervoor zorgen dat er meer ondersteuning komt in het proces.

 Achtergrond

Eind vorig jaar bleek dat de geplande overgang van het personeel van de DDFK gemeenten naar de nieuwe gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2016 niet door kon gaan. Om een goed beeld te krijgen van wat er goed en wat er minder goed was gegaan, werd een externe adviseur gevraagd om te reflecteren op het fusieproces. Lex Bruijn van de Bestuursacademie Nederland heeft de reflectie deze week afgerond en gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur van de DDFK gemeenten.

 

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button